Rødt-bloggen

Vi må samle jernbanen igjen

Oppsplittinga har ikke løst noen problemer. Men den har skapt mange nye. Nå må vi samle jernbanen, slik venstresida har lovet.

Foto: Pixabay.

Hvor mange jernbanedirektører trengs det for å skifte en lyspære? Det er stadig litt uklart. Men det trengs over 100 direktører og underdirektører for å styre norsk jernbane nå.

I 2017 var det, ifølge Aftenposten, 11 direktører for de samme områdene. Da hadde ikke de borgerliges oppsplitting av NSB startet.

Det er lett å latterliggjøre direktørveldet. Det begynner dessuten å koste litt på grunn av millionlønningene. Det er samtidig bare et symptom på et større problem. Oppsplittinga av jernbanen i et tjuetall selskaper, foretak, virksomheter, etater og anbud er rett og slett ikke effektiv. Det skaper et stort byråkrati og masse dobbeltarbeid. Det har ansatte mange ganger fortalt om.

For eksempel utføres vedlikeholdet av forskjellige selskaper, som har fått kontrakt med hvert sitt togselskap. Men de jobber på samme verkstedsområde, og alle togene eies av ett og samme selskap: Norske Tog. De leier dem ut til selskapene som kjører dem, som Vy. Men når Vy ønsker flere sovevogner, må de kjøpe dem inn selv.

To ulike statlige selskaper, delvis i konkurranse med hverandre, driver vedlikehold på skinnene. Et statlig selskap lager en felles billettportal, men hvert selskap lager også sine egne løsninger for billettsalg. Og slik fortsetter det.

Heldigvis finnes det et alternativ. Vi kan samle norsk jernbane igjen. Det vil Rødt.

STORTINGSREPRESENTANT: Geir Jørgensen. Foto: Ihne Pedersen.

Målet er ikke at det skal bli som før. Målet er at flere skal reise med tog i stedet for privatbil og fly. Men da trenger vi fleksibiliteten bare en samlet jernbane kan gi. Uansett hvor mange selskaper som finnes, blir det ikke flere skinner eller togsett. Jernbanen må planlegges som en helhet.

Regjeringa utreder nå en sammenslåing av Vy og Flytoget. Det er en god start. Men da er det meningsløst å i mellomtiden dele opp jernbanerutene på Østlandet mellom de to selskapene, slik regjeringa også ønsker.

Det vil bare gi en ekstra unødvendig omorganisering. Den krever store ressurser og mye penger, slik både Vy og LO har advart imot. Alternativet er enkelt: La Vy fortsette å kjøre rutene, slik de gjør i dag.

Å se Flytoget og Vy i sammenheng har stor betydning. I dag kjører de halvfulle tog i konkurranse på samme strekning deler av døgnet. Tunnelen under Oslo er jernbanens største flaskehals. Nesten alle tog i landet passerer gjennom den. Derfor er tunnelen rett og slett full. Da gir det ikke mening at Flytoget kjører egne avganger, bare åpne for dem som kan betale ekstra for billetten.

Regjeringa har et bredt stortingsflertall i ryggen for å tenke stort om jernbanen. Det lovet flertallspartiene i valgkampen, og det løftet må vi holde. Da er ikke løsningen å flikke på høyresidens oppsplitting. Å samle Flytoget og Vy må være starten, ikke slutten, på endringene.