Rødt-bloggen

Vi må bekjempe menneskehandel

Lørdag 30. juli er FNs verdensdag mot menneskehandel. Hvert eneste år blir tusenvis av kvinner, barn og menn ofre for menneskehandel.

Foto: YAY Micro.

Det er særlig mennesker som kommer fra fattige deler av verden som er utsatte, eller fra land og områder preget av krig og konflikt.

Noen blir kanskje lovet en vei ut av elendighet, mens andre regelrett kidnappes av menneskesmuglere. Det er ofte snakk om organiserte nettverk som opererer i flere land, på tvers av landegrenser.

Ofrene tvinges inn i prostitusjon eller annen seksuell utnyttelse, tvangsarbeid eller slaveri. I noen deler av verden blir mennesker bortført av smuglere som høster vitale organer som selges på svarte markeder.

Majoriteten av ofrene for menneskehandel er kvinner og barn, og de er i særlig grad utsatte i sexindustrien der mange tvinges inn i prostitusjon mot egen vilje. En FN-rapport fra 2016 viste at kvinner og barn utgjorde 79 prosent av ofrene for menneskehandel.

Siden 24. februar, da Russland angrep Ukraina, har vi i Norge og i vårt naboland Sverige sett en økt andel ukrainske kvinner som har kommet hit som prostituerte. Simon Häggström, politiinspektør i Stockholmspolitiet og ekspert på prostitusjon og menneskehandel, peker på at krigen er den direkte årsaken til denne økningen.

Han understreker videre at mange av kvinnene ikke har kommet til Skandinavia frivillig. Mange av dem hadde gode liv og jobber i Ukraina før krigen brøt ut. De blir sendt hit av halliker.

STORTINGSREPRESENTANT: Tobias Drevland Lund. Foto: Ihne Pedersen.

I Norge er alle fasene av menneskehandel straffbart etter straffeloven og Palermo-protokollen som Norge er tilsluttet. Det betyr at rekruttering, transport, mottak, husing og medvirkning er straffbart.

Men selv med strenge lovverk for å straffe menneskehandlerne og hjelpe ofrene ut av den grusomme tilværelsen, vet vi at vi ikke har løst problemene. En utfordring er så klart at smuglerne og nettverkene opererer i det skjulte. De finner stadig nye måter å nå sine mål på.

Et annet problem er at vi ikke får bukt med de bakenforliggende årsakene. Fattigdom, sult, krig og konflikt er alle årsaker til at kvinner, menn og barn blir ofre for menneskehandel. Dersom vi skal bekjempe denne formen for kriminalitet må vi også rette blikket mot årsakene bak.

For å bekjempe menneskehandel trenger vi internasjonalt samarbeid, gode rutiner og strategier for å avdekke og ta nettverkene som står bak virksomheten og stille dem til ansvar.

Heldigvis er dette samarbeidet ofte godt, både i Europa og internasjonalt. Da et større bordell ble avslørt av politiet i Oslo tidligere i sommer, var det et resultat av samarbeid mellom politiet i Sverige og Norge.

Samtidig er det viktig at vi ikke glemmer de mange tusen ofrene. Vi har et ansvar for å beskytte dem, hjelpe dem og gi dem trygge liv. Mange av dem var sårbare før og er ikke mindre sårbare nå, selv etter å ha kommet ut av smuglernes klør. Flere vil slite med traumer og andre skader som kan prege livene for alltid.

Myndighetene i Norge må derfor være på vakt med tanke på krigen i Ukraina og jobbe for å forhindre at kvinner og barn blir nye ofre.

Publisert i Dagsavisen fredag 29. juli 2022