Rødt-bloggen

Vi kan ikke bygge oss ut av strømpriskrisen

Vi kan ikke slutte å spise, ha lys i hjemmet eller sitte inne i kulden selv om strømmen er dyr.

Foto: Kelly Sikkema.

Dagbladets leder 19. august kommer med en rekke ubegrunnede påstander om makspris. Teorien om at dyr strøm gir lavere forbruk gir mening på papiret, men i virkeligheten forholder det seg litt annerledes. Strøm er en nødvendighetsvare.

Vi kan ikke slutte å spise, ha lys i hjemmet eller sitte inne i kulden selv om strømmen er dyr. Nord-Norge, som har hatt betydelige lavere strømpriser, har ikke økt forbruket i året som gikk. Og folk i Sør-Norge har ikke forbrukt særlig mindre, selv om prisene har vært skyhøye.

Det er snarere slik at dyr strøm kan gjøre det vanskelig for mange å spare. For en del av de gode energieffektiviseringstiltakene, som Rødt er enig med Dagbladet i at trengs, de koster. Gode støtteordninger for etterisolering og varmepumper vil gi mye bedre strømsparing enn høye priser.

STORTINGSREPRESENTANT: Sofie Marhaug. Foto: Ihne Pedersen.

Det er også underlig å klistre rasjoneringsfaren til makspris, all den tid dagens uregulerte (eksport) marked er det som har fått Statnett og NVE til å slå alarm. Så lenge Norge er tett knyttet til det store, europeiske kraftmarkedet vil vi fortsette å importere langt dyrere priser i tråd med den store europeiske etterspørselen.

Problemet er bare at Norges kraftproduksjon og forbruk er en så liten andel av den europeiske at vi ikke vil påvirke prisen verken om vi øker produksjonen vår eller reduserer forbruket vårt.

Vi kan ikke bygge oss ut av denne krisen, slik Dagbladet foreslår. Det er åpenbart at makspris til norske strømkunder, kombinert med leveringsplikt for strømprodusentene og strengere regulering av eksporten er det som kan sikre oss rimelig og nok kraft også i framtida.

Publisert i Dagbladet torsdag 25. august 2022