Rødt-bloggen

Uredd og standhaftig: Minneord om Erling Folkvord

Fredag mottok vi det tragiske budskapet: Erling Folkvord er død.

Erling Folkvord har vært en markant skikkelse i norsk politikk og vil bli husket i norsk venstresides historie. Han var utdannet sosionom, og så gjennom sitt yrke hvordan noen hadde stor makt og andre lite. Dette fikk et politisk uttrykk for Erling, først i AKP, så Rød Valgallianse og til sist i Rødt. Han representerte Rødt i bystyret i Oslo fram til 2011, og skrev seg også inn i historien som Rød Valgallianses eneste representant på Stortinget. Han hadde et urokkelig engasjement for de som ble utsatt for maktmisbruk, som vil bli dypt savnet av mange.

Erling hadde mange hjertesaker. Som lokalpolitiker i Oslo ble han kjent som en prinsippfast og ubestikkelig ombudsmann for innbyggerne, noe han også er bredt anerkjent for. Han avdekket og tok et grundig oppgjør med korrupsjon og inhabilitet i Oslo kommune på 80- og 90-tallet, blant annet gjennom flere bøker.

Erling ropte varsko da kommunen solgte boliger tilknyttet Aker sykehus til eiendomsinvestorer Ivar Tollefsen i 2001 for 200 millioner kroner. I fjor kjøpte fellesskapet ved staten tilbake boligene, og måtte ut med 1,5 milliarder. Erling fikk rett, igjen. Han bidro også til å sette søkelyset på at kommunen kjøpte tomt til sykehjem i Spania, uten at prosjektet noensinne ble realisert. Et prosjekt nåværende Frp-leder Sylvi Listhaug var sentral i, og som Rødt, Ap og SV tilbake i 2010 fremmet mistillitsforslag på grunnlag av.

Erling hadde et sterkt engasjement for internasjonal solidaritet. Han støttet palestinerne og kurdernes kamp for frihet, og reiste en rekke ganger til Midtøsten for å støtte sine kamerater og bringe lærdommer hjem. Han har bidratt til at nordmenn har fått øynene opp for kurdernes sak. At han den siste tiden skrev på en bok om nettopp kurderne og palestinerne gir mening når man kjente Erling.

I 1993 ble Erling stortingsrepresentant. Det første forslaget han fremsatte var at det nyvalgte Stortinget skulle få behandle EØS-avtalen. Argumentasjonen var at de foregående vedtakene manglet legitimitet, fordi Stortinget som hadde tatt stilling til EØS-avtalen ikke var valgt på grunnlag av partienes holdninger til EU/EØS. Dette ville derfor være eneste måte å håndtere EØS-saken, uten å krenke folkesuvereniteten, sa han. Forslaget ble ikke vedtatt. Men det fikk støtte fra Senterpartiet og SV, og synliggjorde at i det nyvalgte Stortinget manglet EØS-avtalen tilslutning fra det nødvendige tre fjerdedels flertallet for suverenitetsavståelse, i henhold til grunnloven.

I media ble Erling kjent som en vaktbikkje. Privat var han også kjent som omsorgsfull og en som tok vare på mennesker rundt seg. Politikere i alle partier anerkjenner hans standhaftighet. Du visste hvor du hadde Erling.

Erling sto side om side med aksjonister og aktivister, med fagforeninger og lokale velforeninger. Erling var respektert i mange miljøer, og det store antallet kondolanser fra inn- og utland viser det. Erling har gjort en viktig jobb som har hatt stor betydning, både for Rødt, Oslo og Norge. Vi takker Erling for det.

Marie Sneve Martinussen, leder i Rødt

Jenny Eiksund, leder i Rødt Oslo