Rødt-bloggen

Ulikheten i Norge er større enn du tror

Ulikheten mellom fattig og rik i Norge er ekstrem, og langt større enn de fleste er klar over. For å få gjort noe med forskjellene må vi være klar over hvor stort problemet er. Mer åpne skattelister, som viser de superrikes reelle inntekt, kan være et viktig tiltak.

Foto: Dreamstime.

I disse dager behandler Stortinget et forslag fra Rødt om at skattelistene skal oppgi reell inntekt og formue.

I motsetning til hva mange tror, opplyser nemlig ikke listene om dette i dag. Kjell Inge Røkke sto for eksempel oppført med 0 kroner i inntekt i skattelistene i 15 år, selv om han åpenbart hadde inntekter vanlige folk bare kan drømme om.

Et annet eksempel er Kiwi-Johannson. Familien har en formue på 61,5 milliarder i bladet Kapitals oversikt landets rikeste, men står bare oppført med en formue 5,8 milliarder kroner i skattelistene. Det viser dessverre at skattesystemet er som en sveitserost for de superrike, full av hull.

Vi har også foreslått at skattelistene skal bli mer åpne. Etter at den mørkeblå regjeringen innførte restriksjoner på skattelistene, har ni av ti søk blitt borte. Åpen informasjon om økonomi og ulikhet er et viktig prinsipp i et demokrati, dagens system kan føre til at journalister, organisasjoner og vanlige folk kvier seg for å bruke skattelistene.

STORTINGSREPRESENTANT: Marie Sneve Martinussen. Foto: Ihne Pedersen.

OECD-rapporten Does Inequality Matter? slår fast at kunnskap om økonomisk ulikhet får betydning for folks holdninger og politiske preferanser om skatt og utjevning. Rapporten viser også at det er store forskjeller i befolkningens oppfatning av hvor stor ulikheten faktisk er. I dag underslås den reelle økonomiske ulikheten i makt og rikdom i det norske samfunnet.

Bedre og mer åpne skattelister er en del av løsningen på hvordan det kan bli mer åpenhet og kunnskap om forskjells-Norge. Det er viktig demokratisk, ettersom informasjon om ulikhet fører til større krav om å redusere ulikheten.

Mer åpenhet om økonomi kan også lede til større skatteinntekter fordi færre tar sjansen på å jukse på skatten når sannsynlighet for at noen ser dem i kortene blir større. Forskning viser også at økt åpenhet om lønn kan reduseres lønnsforskjellene på en arbeidsplass og mellom kjønn. Rødts forslag om skattelister kan derfor bidra i så måte også.

Høyresiden påstår at det å bruke skattelistene er «grafsing», og latterliggjør dermed at åpenhet og transparens om økonomiske forhold er et viktig demokratisk prinsipp. Det er helt legitimt å slå opp hva sjefen på arbeidsplassen tjener, og det er forståelig at listene ikke blir brukt når den samme sjefen kan se hvem som har søkt. Økonomiske forskjeller og hvordan skatteregningen fordeles er viktige samfunnsspørsmål, og åpenhet om dette er alt annet en grafsing.