Rødt-bloggen

Tid for rettferdig gjenåpning

Historien har vist oss at vi i fellesskap kan skape en rettferdig vei ut av kriser.

Foto: Henrik Madsen.

1.mai-fellesskapet kan føles langt unna nå, men jeg vet at fellesskap er sterkere enn pandemi. Arbeiderbevegelsens historie er full av eksempler på at nettopp fellesskap og solidaritet har vunnet gjennom i krisetider. Ikke fordi arbeidsgivere har vært gavmilde, men fordi arbeidsfolk har samlet seg og bygd styrke på det faktum at vi er det store flertallet.

Den styrken trenger vi nå. Det siste året har regjeringas forskjellspolitikk gjort koronakrisa til ei klassedelt krise. Mens arbeidsfolk har tatt den største byrden, både de som har stått uten arbeid og de som har fått tyngre og farligere arbeidsdager, har de rike sluppet unna. Da Stortinget første gang behandlet støtte til bedriftene, var det kun Rødt som gikk mot regjeringas tynne vilkår og fremmet eget forslag som stilte krav om husleiekutt fra gårdeiere, norske lønns- og arbeidsvilkår og null utbytte.

Nå ser vi resultatet: Color Line betaler ikke skatt, men er blant de som får mest i koronastøtte. Eiendomsbaroner får penger for å la leiligheter stå tomme, framfor å kutte husleia eller selge. I gode tider gir Petter Stordalen de ansatte i sine hoteller ca. ingenting i lokale lønnsoppgjør. Når krisa rammer får han hundrede millioner fra fellesskapet. Dette er det motsatte av dugnad. Det er plyndring.

Foto: Ihne Pedersen.

Heldigvis er det milliardærene som trenger oss, ikke motsatt. Det er ikke milliardærer som skaper arbeidet, det er arbeid som skaper milliardærene. Det er derfor arbeidsgiverne blir desperate når liv og helse settes foran fortjeneste, og NHO bruker sin hotline til regjeringa for å kunne fortsette å importere underbetalt arbeidskraft.

Vi har vært gjennom en urettferdig nedstenging. Nå er det tid for rettferdig gjenåpning. Da regjeringa la fram deres gjenåpningsplan handlet det bare om å fase ut smitteverntiltakene. Men det vi trenger er en rettferdig gjenåpningsplan, med tiltak som styrker fellesskapet og får folk i jobb. Vi må få hjulene i gang og vi må skape nye jobber. Vi må kvitte oss med bemanningsbransjen, og heller gjenreise statens ansvar for arbeidsformidling og sysselsetting. Vi må styrke velferden og sikre inntekta til de som står uten arbeid også etter siste vaksinestikk er satt.

Historien har vist oss at vi i fellesskap kan skape en rettferdig vei ut av kriser. Bli med å skape et vendepunkt i kampen mot Forskjells-Norge. God 1. mai!