Rødt-bloggen

Ta ansvar, statsråd!

Vi trenger en helseminister som tar innover seg at det er hennes ansvar å sikre en føde- og barselomsorg der både de som føder og de som jobber kan føle seg trygge og bli godt ivaretatt.

Foto: Pixabay

Jordmødre på sykehus over hele landet har trykket på den røde knappen i årevis. Færre på jobb og kortere liggetid på barsel har satt tjenestene under press. To store folkeaksjoner har reist seg. Bunadsgeriljaen kjemper mot nedleggelse av fødeavdelinger over hele landet. Barselopprøret har løftet fram konsekvensene av kuttene i barselomsorgen.

Da syv av Rødts stortingsrepresentanter konfronterte Ingvild Kjerkol med svikten i føde- og barselomsorgen i spørretimen i mars var det lite som tydet på at hun står klar til å ta tak. Dels forklarte hun det med mangel på jordmødre og dels avviste hun uro over nedbygging med å peke på at retningslinjene skal sikre kvinner trygge og gode tjenester.

Igjen og igjen får vi høre at det er helseforetakene som har ansvaret og at hun legger til grunn at de følger instruksene fra departementet. Men de siste årene har Riksrevisjonen gang på gang konkludert med det samme: helseforetakene prioriterer driftsresultater framfor politiske føringer og instrukser. I den knusende rapporten om psykisk helsevern fikk departementet kraftig kritikk for ikke å ha gjort noe når helseforetakene år etter år har fortsatt nedbyggingen av psykisk helsevern til tross for politiske vedtak om vekst.

Halvparten av driftsmidlene innen føde- og barsel er innsatsstyrt finansiering. Her premieres medisinske intervensjoner og komplikasjoner. En frisk kvinne som føder et friskt barn er lite inntektsbringende. Dermed er helseforetakene beste tjent med å få disse raskest mulig gjennom.

STORTINGSREPRESENTANT: Seher Aydar. Foto: Ihne Pedersen.

Retningslinjene er bare anbefalinger. Finansieringsmodellen styrer valgene. Og det er også disse som i stor grad er skyld i jordmormangelen. Jordmødrene finnes, de vil bare ikke jobbe på sykehus der rammene gjør arbeidspresset uakseptabelt høyt. Mens stillinger på sykehusene står uten søkere, rekrutterer private tjenester.

Vi får ikke til en faktisk styrkning av føde- og barselomsorgen før vi kaster markedstenkning og innsatsstyrt finansiering ut av sykehusplanleggingen. Rødt reiser nå et forslag om å avvikle innsatsstyrt finansiering i føde- og barselomsorgen allerede fra statsbudsjettet for 2023.

Regjeringen har satt i gang utvalg til å utrede sykehusorganisering og helsepersonellmangelen. Men det løser ikke krisen som er i dag.

Vi trenger en helseminister som tar innover seg at det er hennes ansvar å sikre en føde- og barselomsorg der både de som føder og de som jobber kan føle seg trygge og bli godt ivaretatt.

Publisert i Klassekampen mandag 4. april 2022