Rødt-bloggen

Stå sammen i strømoppgjøret

LOs Richard Storevik spør i VG hvorfor Rødt «velger å la seg assosiere med gruppen «Vi som krever billigere strøm» på tross av LO-hatet som fremmes der». La det være klart: Vi tar sterkt avstand fra oppfordringer om å melde seg ut av LO.

FAGBEVEGELSEN: Rødt står sammen med Industriaksjonen og grasrota i fagbevegelsen i kravet om å ta politisk kontroll over krafta. Foto: Christian Sørgjerd.

Ja, strømprisene gjør dype innhugg i privatøkonomien til folk flest. Men vanlige folk får det ikke noe bedre om fagbevegelsen svekkes – tvert imot! Med en svekket fagbevegelse blir det mindre penger til arbeidsfolk, også til å betale strømregningene.

Storevik har rett i at det er et folkeopprør mot høye strømpriser. Rødt tar del i opprøret og stiller krav på Stortinget om makspris på strøm og regulering av krafteksporten. Her står vi sammen med LO-tillitsvalgte som krever politisk kontroll over kraften.

Vi godtar ikke at Norges viktigste konkurransefortrinn ødelegges ved at arvesølvet er underlagt en børsbasert og EU-regulert frihandel. Det fører til at prisen på norsk vannkraft til kunder i Norge blir bestemt av de høye, ustabile prisene i Europa.

STORTINGSREPRESENTANT: Sofie Marhaug. Foto: Ihne Pedersen.

Skal ta tilbake kontrollen over kraften igjen trengs det en allianse av fagbevegelse, bønder, industri, næringsliv og vanlige folk. Hundretusener engasjerer seg i «Vi som krever billigere strøm». Vi skal ikke la noen få folk med sine utfall mot LO få ødelegge for det store flertallet der inne. Det å stemple hele gruppen som LO-motstandere ødelegger for den felles kampen vi kjemper, samtidig som det er ødeleggende å be folk melde seg ut av LO. Rødt mener det er riktig å delta i store folkelige aksjoner, ikke sky unna debatten fordi enkeltpersoner sier dumme ting.

Hvis folk synes at LO-topper i noen sammenhenger tar vel mye hensyn til Aps partipolitikk, så er det mye bedre å engasjere seg i LO og velge ledere som setter medlemmenes interesser først.

Er fagforeningsleder og Ap-medlem Storevik enig med oss i at det trengs en makspris på strøm til alle kunder i Norge, industri som husholdninger? Og ser Storevik behovet for en regulering av krafteksporten?

Publisert i VG mandag 14. februar.