Rødt-bloggen

Sosialpolitisk rusreform

Vi ønsker velkommen en human og kunnskapsbasert ruspolitikk der avhengighet ses på som et sosialt problem og et helseproblem, og ikke et kriminalitetsproblem.

Foto: Pixabay.

Kommunen har et ansvar for folk, fra vugge til grav. Hvis vi skal ha rusreform som funker, må det følge midler med. Vi vet at rusfeltet ofte nedprioriteres når midler skal fordeles. Et felt som er preget av mye moralisme og stigma. Forhåpentligvis vil en dreining fra straff til hjelp endre hvordan rusavhengige ser på seg selv, og hvordan gruppa blir sett på.

Skal kommunen lykkes med ansvaret sitt må vi ha et mangfoldig tjenesteapparat som evner å ivareta den enkeltes behov. Derfor er vi skeptiske til pakkeforløp. Vi har ingen tro på at det lurt å skille målgruppa inn i verdige og uverdige trengende. Sentrale politikere snakker om at de utslåtte har mer nytte av reformen enn andre. En slik inndeling tror vi er farlig. Rusmisbrukere er like forskjellige som alle oss andre. Og det å lage en slik inndeling strider mot det som ellers er viktig for oss alle – at det er likhet for loven.

Hvordan vi som samfunn skal forebygge avhengighet og misbruk er et vanskelig spørsmål, med komplekse og sammensatte svar. Mye av det forebyggende arbeidet gjøres ved å ha rause og godt utbygde arenaer. God bemanningstetthet i barnehager. Små klasser på skolen. Gratis og tilgjengelig fritidstilbud for ungdom. Og et inkluderende arbeidsliv. Det er viktig for oss å skynde oss å si at dette er noe annet enn arbeidslinja. Det å ha et inkluderende arbeidsliv betyr at vi må anerkjenne at det bulker litt for folk i ny og ne, og at folk ikke mister jobben av den grunn.

Vi ønsker debatten om denne viktige sosialpolitiske reformen velkommen. Det er mange som undrer seg over den øredøvende stillheten fra Arbeiderpartiet sentralt. Vårt råd til dem er: Hiv dere på debatten. Den går nå!

Seher Aydar, 2. kandidat til stortinget for Rødt Oslo

Stine Westrum, 3. kandidat til stortinget for Rødt Oslo

Publisert i Dagsavisen fredag 5. mars 2021.