Rødt-bloggen

Slik skal vi kutte sugerøret ned i statskassen

Å tro at kommersielle aktører driver barnehage for å være snille, er i beste fall naivt.

TA TILBAKE BARNEHAGENE: Rødt vil kutte dramatisk i antall private barnehager. Foto: Unsplash.

Rødt vil stanse profittfesten i velferden, og har lansert en realistisk og gjennomførbar plan for å gjøre velferden profittfri.

Dette er et av flere krav vi vil stille til en ny regjering. Det haster å sette en stopper for at våre felles skattepenger går til å skape milliardformuer hos noen få, private eiere – velferdsprofitørene.

Det er i beste fall naivt å tro at kommersielle eiere driver barnehage ut av ren og skjær veldedighet.

Slike barnehager finnes, og dette er de ideelle aktørene som Rødt ikke har noe imot. Vi er for et mangfold av barnehager, så lenge det ikke tas ut profitt.

I vår plan foreslår vi derfor at kommersielle kan legge driften om til en ideell virksomhet innen en viss dato.

Er eierne likevel mer interessert i å drive barnehage som butikk etter dette, kan de heller bytte beite og investere i dagligvarebransjen.

Overskudd

Til og med Anne Lindboe, direktøren i Private Barnehagers Landsforbund (PBL), er ærligere enn Høyre i fremstillingen av velferdsprofitørenes motivasjon. Hun har uttalt at«selvsagt må private barnehager, som andre virksomheter, gå med overskudd og eierne må kunne ha en viss fortjeneste».

Samtidig har vi en utvikling over de siste 20 årene der stadig flere kommersielle aktører overtatt. I perioden 2005–2017 kom det nesten 1000 nye kommersielle barnehager, mens antallet ideelle ble halvert.

La meg ta min egen hjemby – Bergen – som eksempel. Her er rundt 70 prosent av alle barnehager private. Da Høyre styrte byen, gjorde de alt for å tilrettelegge for flere kommersielle aktører.

I sin tid fikk Bergen kommune tilbud om å overta 23 private barnehager helt gratis.

Bakgrunnen var at Vappusbarnehagene, som hadde vært drevet av husmorforeningens stiftelse, slet økonomisk.

Daværende barnehagebyråd Ragnhild Stolt-Nielsen (H) avviste tilbudet, og la til at byrådet«ikke har et religiøst forhold til det å eie selv». Tvert imot: Høyre var blåøyd i sin tro på markedsøkonomiske løsninger.

Derfor fikk velferdsprofitøren Rolf Tore Andersen overta husmorforeningens barnehager i stedet.

Når skattepenger og foreldrebetaling går til superprofitt, svekkes tilliten til velferdsstaten.

1. KANDIDAT I HORDALAND: Sofie Marhaug. Foto: Ihne Pedersen.

215 millioner

Barnehagene fikk en ny driftsmodell, ble døpt om til Kidsa barnehager, og i 2015 solgte Andersen barnehageplassene til Adolfsen-brødrene for den nette sum av 215 millioner kroner.

Det er profitører som Andersen skattepengene våre går til. Husmorforeningens barnehager er dessuten bare ett av flere eksempler på hvordan barnehagesektoren kommersialiseres.

Veldig mange er enige med Rødt i at denne utviklingen går feil vei. Et sterkt Rødt vil sikre at en ny regjering skal være mer i takt med dette flertallet – og ta velferden tilbake i offentlig regi.

Når skattepenger og foreldrebetaling går til superprofitt, svekkes tilliten til velferdsstaten.

Dårligere pensjon

En slik uthuling av velferdsstaten må ta slutt.

I Bergen er vi allerede i ferd med å ta grep. Her har Rødt foreslått å overta Akasia-barnehagene, og nå blir forslaget en realitet.

Ingen ansatte mister jobben, samtidig som vi unngår at barnehagene kjøpes opp av en privat kjede.

Dette blir ofte fremstilt som en dyr affære, men sannheten er at det er akkurat de samme skattepengene som ellers som går til å betale for driftskostnadene.

Private og kommunale barnehager mottar nemlig det samme tilskuddet fra det offentlige.

Forskjellen er bare at de kommersielle kan velge å ta ut mer av dette til egen vinning, for eksempel gjennom dårligere pensjonsavtaler og lavere bemanning.

Dette fortjener verken de ansatte i Bergen eller i noen andre av landets kommuner.

Det må bli slutt på velferdsprofitørenes sugerør rett i statskassen.

Publisert hos TV2 tirsdag 7. september 2021