Rødt-bloggen

Skattelistene avslører Forskjells-Norge

Tusenvis av nordmenn må be om hjelp fra NAV eller frivillige for å få råd til å feire jul. Samtidig viser skattelistene en ekstrem rikdom hos de superrike.

Foto: Brage Aronsen

I går ble skattelistene lagt frem. De viser at ulikheten i Norge er grotesk. Gustav Magnar Witzøe er bare 29 år gammel, men hadde i 2021 en skattbar inntekt på 1,2 milliarder kroner og en ligningsformue på 20 milliarder kroner.

Det gjør meg forbanna å lese om formuesfesten blant de superrike samtidig som tusenvis av nordmenn er avhengig av hjelp for å få råd til å spise ordentlig i julehøytiden.

Witzøe er modell i New York, og jobber sikkert hardt med det. Men det er ikke derfor han er ubeskrivelig rik. Det er fordi han har arvet pappas penger.

Han er ikke alene. Skattelistene viser ikke at hardt arbeid gjør deg rik. Nei, det som virkelig lønner seg er tydeligvis å arve. Men det er bokstavelig talt en fattig trøst for foreldre som lurer på om de skal holde ungene varm eller mett gjennom vinteren. Det er på overtid å innføre en rettferdig arveskatt som stopper den typen dynastitendenser vi ser i Norge nå.

Dagligvarebaronene har tjent milliarder på koronakrisen. Nå holder de på med å profittere på priskrisen også. Reitan-familien, som blant annet eier Rema 1000, økte sin skattbare inntekt med 1,1 milliarder kroner i fjor. De burde vise samfunnsansvar og bidra til lavere prisvekst, men har tydeligvis ingen magemål.

Dagligvarebaronene tjente fett på pandemien, mens tusenvis av vanlige nordmenn mistet jobben. De er kriseprofitører, og fortsetter nå å håve inn og øker prisene så mye at vanlige folk blir tvunget til å stille seg i matkø hos Frelsesarmeen.

Selv om skattelistene viser enorm ulikhet, er virkeligheten dessverre enda verre. Det skyldes at de superrike kan gjemme bort store deler av inntekten sin via stråselskaper. Formuene deres er også langt høyere i virkeligheten enn det skattelistene viser. Skattbar formue, slik det fremkommer i skattelistene, er veldig mye lavere enn markedsverdien til aksjene og luksusboligene til de superrike.

For eksempel Kiwi-Johannson har en formue på 61,5 milliarder i Kapitals oversikt, men står bare oppført med en formue 5,8 milliarder kroner i skattelistene. Det viser at skattesystemet er som en sveitserost for de superrike, full av hull.

Rødt har foreslått på Stortinget at skattelistene skal opplyse om reell inntekt og formue. Slik skattelistene er i dag, underslås det hvor rike de rike faktisk er. Jeg tror mange ville satt pris på skattelister som viste de reelle tallene.

De rikeste i Norge betaler mindre i skatt enn vanlige folk. Selv om det kan fremstå som at enkelte rikinger betaler mye skatt i skattelistene, er det viktig å huske på at det skyldes deres enorme rikdom. Målt som andel av inntekt betaler de faktisk relativt lite inn til felleskapet.

NESTLEDER I RØDT: Marie Sneve Martinussen. Foto: Ihne Pedersen

Skatteutvalget skal snart legge frem sin rapport, og skattelistene viser hvorfor det desperat trengs en rettferdig skattereform i Norge. De superrike klarer å skjule og utsette sin reelle inntekt ved hjelp av stråselskap, og reglene for formuesskatt er så dårlige at enkelte kun betaler skatt for en brøkdel av de reelle verdiene de eier.

Dessverre vil mange av navnene øverst på skattelistene være borte til neste år. Det er ikke fordi Rødt har lyktes med å reduseres formuene deres, men fordi mange har skatteflyktet til Sveits. Regjeringen og SV har foreslått å stramme inn reglene slik at de rike ikke lenger kan stikke fra skatteregningen. Det er bra. Men endringene kommer for seint, slik at felleskapet vil tape på at reglene om utflytningsskatt ikke kom tidligere. Allerede i vår forslo Rødt en utflytningsskatt, men regjeringen og høyresiden ville ikke høre.

Rødt har foreslått en rekke strakstiltak for å sikre at alle i Norge kan oppleve en julefeiring fri for økonomisk nød. Skattelistene viser at Norge har råd til dette, bare vi bare skattlegger de som har mest.