Rødt-bloggen

Skattehullene må tettes

Vi kan ikke ha et system for de superrike og et annet for vanlige folk.

Foto: Aker Solutions / Pressefoto.

De superrike unndrar seg milliarder i skatt ved hjelp av lovlig skattetilpasning og flukt til skatteparadis. Røkkes langfinger til det norske samfunnet viser at skatt ikke lenger kan være frivillig for rikeste.

Kjell Inge Røkke og andre rikinger kan unngå milliarder i skatt ved å flytte til Sveits. Historien som forklarer hvordan det er mulig, er lang.

Før 2006 var det ikke skatt på utbytte fra selskaper. De rike tilpasset seg selvfølgelig den varslede innføringen, og tok ut gigantiske utbytter i forkant.

Så hva gjorde de med alle de friske utbyttepengene sine? Brukte de milliarder på chablis, luksusbiler og ferier i St. Tropez? Nei, dette hadde de superrike råd til uansett. De sendte i stedet pengene rett tilbake dit de kom fra, inn i bedriftene de eide. I 2006, etter at de rike var ferdige med tilpasningene sine, sank utbyttene med over 90 prosent!

RØDT-NESTLEDER: Marie Sneve Martinussen. Foto: André Løyning.

Skattereglene gjør at alle disse pengene som ble satt inn igjen, seinere kan tas ut skattefritt. De er i teorien beskattet allerede. Bortsett fra at de ikke er det, siden skatten på utbyttet før 2006 var null prosent. Spol fram knappe 20 år. Kjell Inge Røkke, god for vanvittige 36 tusen millioner kroner, flykter til Sveits for å unngå skatt.

Skatterådgivere forteller om stor pågang fra rikinger som vurderer å følge etter.

En av årsakene til dagens bølge av skatteflyktninger er faktisk den store skattetilpasningen på 2000-tallet.

Kjell Inge Røkke sto oppført med null skattbar inntekt fra 2006 til 2019. Null og niks. Årsaken til at han likevel kunne fly privatjet, ha båtferie på yachten og ikle seg krokodillesko, skyldes blant annet at han hadde en skattefri pengebinge fra «skatteamnestiet» mange år tidligere.

Men selv ikke de superrikes sommer varer evig, og som Finansavisen presist har beskrevet, er Røkkes skattefrie pengebinge snart tom. Det betyr at han framover ville ha måttet betale inntektsskatt slik som deg og meg dersom han trengte å hente ut mer penger av selskapene sine som utbytte.

Røkke og andre superrike i Norge er ikke interessert i det, og derfor flykter de til Sveits.

Formuesskatten i Norge er 1,1 prosent på formue over 20 millioner kroner, og i tillegg får man 25 prosent «aksjerabatt» trukket fra før skatten beregnes. Skatten på utbytte er derimot på 35 prosent. Hvorfor er det da formuesskatten som gjør de rikeste så sinte?

Årsaken er superenkel. De rike hater formuesskatten fordi det er den eneste skatten de betaler! Inntektsskatt er kun for vanlige dødelige.

Kjell Inge Røkke har tredoblet sin formue siden 2015. Likevel må ikke han og andre rikinger betale inntektsskatt. Årsaken er fritaksmetoden som ble innført i 2006. Den sier at det ikke skal betales skatt på utbytte før pengene havner på eierens personlige bankkonto. Reglene oppmuntrer til å opprette holdingselskap, tomme skallselskap som eier aksjene og mottar utbyttene.

Fritaksmetoden bør fjernes og kapitalistene tvinges til å skatte fortløpende av sin inntekt, slik som vanlige folk

Fritaksmetoden gjør at rikinger kan velge når de vil betale skatt. Med dagens system kan de også velge å utsette skatteregningen for alltid. Dersom de likevel skulle trenge noen raske skattefrie millioner, finnes det i tillegg et såkalt «skjermingsfradrag», som rett og slett betyr å få ta ut ca. 1 prosent av formuen sin som utbytte skattefritt hvert år.

For de superrike holder dette til salt i maten og mer til.

Ønsker man et enda mer ekstravagant forbruk, finnes det to alternativer: Det ene er å flykte til Sveits. Etter fem å kan du tømme selskapene, betale lav skatt i Sveits og flytte hjem til Norge. Det andre alternativet er å sitte pent på pengehaugen sin og vente på at vennene i Høyre igjen vinner makten, og kan senke skattene i Norge.

Vanlige folk betaler rundt 25 prosent av inntekten sin i skatt. Den rikeste promillen betaler i praksis kun seks prosent, viser forskning.

Røkke betalte 175 millioner kroner i skatt i fjor. Det høres mye ut, men man må huske på at det er en konsekvens av hans vanvittige formue. Forsker Ole Andreas Næss ved NHH anslår at han vil frata det norske felleskapet 10 milliarder skattekroner ved å flytte til Sveits.

Før jul legger skatteutvalget fram sin rapport, og Stortinget skal behandle forslag til lovendringer. Resultatet bør bli at flertallet slår fast at det ikke være ett skattesystem for kong Salomo og et annet for Jørgen Hattemaker.

Fritaksmetoden bør fjernes og kapitalistene tvinges til å skatte fortløpende av sin inntekt, slik som vanlige folk. Dersom fritaksmetoden skal bestå, er en minste forutsetning at alle skattehull blir hermetisk lukket.

Publisert i Dagsavisen onsdag 21. september 2022