Rødt-bloggen

Sammen for demokrati - solidaritet med HDP

Det pro-kurdiske og venstreopposisjonelle partiet i Tyrkia, HDP (Folkenes demokratiske parti), står i fare for å bli nedstengt av Erdogan-regimet. Rødt støtter HDPs demokratiske kamp.

Foto: Yıldız Yazıcıoğlu (VOA/Public Domain.

Til tross for at HDP det tredje største partiet i Tyrkia, vil Erdogans maktapparat sette folkets vilje til side og har startet en prosess for å stenge ned HDP å gjøre partiet ulovlig. Helt siden de kom over den høye sperregrensa på 10%, har HDP blitt utsatt for massiv angrep. Allerede sitter flere folkevalgte fra HDP fengslet. Folkevalgte ordførere i kurdiske områder har blitt avsatt og er erstattet av personer utpekt av Erdogans regjering. Tusenvis av aktivister og politikere fra HDP har blitt pågrepet og mange er i dag politiske fanger. Nedleggelse av politiske partier, spesielt pro-kurdiske partier, er ikke nytt i Tyrkia. Siden 90-tallet har 6 pro-kurdiske partier blitt forbudt og stengt. Nå har turen kommet til HDP.

Erdogan og hans koalisjon av religiøse fundamentalister og ultranasjonalister har ødelagt de demokratiske institusjoner som allerede var svake fra før. Grunnleggende rettsprinsipper er undergravd:

  • I Norge har Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg, Dommerforeningen, ICJ Norge og Politijuristene, i en fellesuttalelse uttalt at Tyrkia ikke lenger å regne for en reell rettsstat.
  • Regjeringskritiske medier er stengt og journalister er fengslet. Dette er hva Reportere uten grenser sier om tilstanden for ytringsfriheten i Tyrkia: «Å kritisere myndighetene, å være ansatt i et «mistenkelig» mediehus, å kontakte en sensitiv kilde eller til og med bare bruke krypterte meldingstjenester utgjør grunnlag for å fengsle journalister for terrorisme i Tyrkia».

Ettersom regimet også kontrollerer mesteparten av informasjonen som kommet ut av Tyrkia, er det derfor svært viktig at det internasjonale samfunn følger nøye med på det som skjer der.

Nå vil staten forby både HDP og frata hundrevis av deres politikere retten til å være folkevalgt eller drive med politikk. Uavhengig av hva man syns om HDPs politiske prosjekt, bør alle som er opptatt av demokrati og fred, protestere mot nedstengingen av HDP.

HDP kommer med en tydelig oppfordring til oss alle: «The oppression of the government on the HDP and other democratic forces will surely intensify in the months ahead, and so will our struggle. We hereby invite once again the international democratic community to take a principled stance, further strengthen international solidarity, and act against these pitiful political moves by the AKP government to ban the HDP and deny the will of millions of people.»

Erdogans undertrykkelse av kurdere og opposisjonen i Tyrkia er helt uakseptabel. Utenriksminister Søreide må følge eksemplet fra sin svenske kollega å fordømme Tyrkias behandling av HDP og angrep på demokratiet.

Solidaritet med HDP!

Marie Sørhaug, leder av internasjonalt utvalg i Rødt
Bjørnar Moxnes, leder i Rødt
Seher Aydar, andrekandidat for Rødt Oslo