Rødt-bloggen

Rødt aksepterer ikke antisemittisme

I Rødt har vi et spesielt ansvar for å si krystallklart at jøder som gruppe ikke skal stilles til ansvar for den israelske regjeringas politikk. Og at vi ikke aksepterer antisemittisme og karakteristikker av jøder generelt. Forstår man ikke dette skillet, er man ikke velkommen i Rødt.

Det er sendt et åpent brev til Rødt som omhandler Hans Olav Brendberg og antisemittisme. Her er noen presiseringer og kommentarer til saken:

Vi i Rødt er krystallklare i kritikken av Israels brutale okkupasjon. Derfor har vi et spesielt ansvar for å si like krystallklart at jøder som gruppe ikke skal stilles til ansvar for den israelske regjeringas politikk. Og at vi ikke aksepterer antisemittisme og karakteristikker av jøder generelt. Forstår man ikke dette skillet, er man ikke velkommen i Rødt.

PARTISEKRETÆR: Benedikte Pryneid Hansen. Foto: André Løyning.

Når det gjelder brevet om Hans Olav Brendberg som er signert av noen av Rødts medlemmer, håper jeg de har misforstått hva de har blitt med på. Hvis du signerer et opprop som handler om antisemittisme, og folk som Hans Jørgen Lysglimt Johansen plutselig er på samme liste som deg, må du tenke grundig gjennom hva du har blitt med på.

Hans Olav Brendberg meldte seg ut av RV i 2004, underveis i en eksklusjonsprosess knyttet til antisemittisme. Hadde han ikke meldt seg ut, ville han blitt ekskludert.

Rødt har ikke kommet med et offisielt svar på brevet om Brendberg, rett og slett fordi saken skjedde før partiet ble opprettet. Det vi sendte i retur var en redegjørelse om prosessen i 2004, gitt av daværende RV-leder Torstein Dahle. Men siden dette i etterkant blir brukt som grunnlag for å påstå at Rødt nå har renvasket Brendberg for anklagene om antisemittisme, er vi nødt til å avklare at det ikke stemmer. Brendberg meldte seg ut underveis i en eksklusjonsprosess, det var et overveldende flertall som gikk inn for eksklusjon, og hadde han ikke meldt seg ut ville han blitt ekskludert fra RV. La meg understreke at Brendberg ikke er medlem i Rødt, aldri har vært det og at slike holdninger Brendberg har forfektet ikke er forenlig med medlemskap i partiet.