Rødt-bloggen

På tide å vise handlekraft mot strømpriskrisa

Det blir ikke arbeidsplasser i Norge av å stanse smelteovnene for å selge strømmen dyrt, skriver Hege Bae Nyholt.

Foto: Christian Sørgjerd

Denne uka gikk fagorganiserte mange steder i landet til politisk streik mot manglende handling i strømpriskrisa. De forlot arbeidet noen timer for å markere sitt krav om kraftigere politiske grep. Det gjorde de rett i. Prisene har lenge vært på et skyhøyt nivå, langt unna det vi har vært vant til. Vanlige svingninger i prisene er erstattet med europeiske nivåer på prisene, og konkurransefordelen med rimelig, fornybar kraft glipper mellom hendene våre.

Kostnaden for å produsere for strøm er fortsatt svært lav i Norge. Olje- og energidepartementet har satt konsesjonsprisen, som skal gjenspeile snittprisen for å produsere vannkraft i Norge, for 2022 til 11, 77 øre per kilowattime. Folk er nå godt vant med å se kraftprodusentene få 20-40 ganger dette i betaling. Eller mer.

Systemet lar kraftselskapene ta seg ekstremt godt betalt fra norske kunder, fordi prisene harmoniseres med andre land hvor prisen settes av dyr, fossil energi. Vi betaler en pris som om vi importerte, mens vi fortsatt har et betydelig kraftoverskudd i Norge.

STORTINGSREPRESENTANT: Hege Bae Nyholt. Foto: Ihne Pedersen.

Folk er nå redde for framtida til arbeidsplassene sine. Vi har sett en rekke bedrifter permittere eller stanse driften. Det er absurd når vi ser solcelleprodusenten REC Solar permittere, for så å si opp, mange ansatte. Fordi rimelig vannkraft har blitt svindyrt. Det er trist når Elkem stanser smelteovner i Thamshavn og Rana, for å selge strømmen de har kjøpt på det åpne markedet.

Det blir ikke arbeidsplasser i Norge av å stanse smelteovner for å selge strøm dyrt.

Industriaksjonen er en av initiativtakerne til streikene, sammen med fagforeningsklubber på steder som Verdal, Stord og Raufoss.

De krever blant annet:

  • Vannet i norske kraftmagasiner skal forvaltes slik at det sikres forsyningssikkerhet og gunstige priser for strømkunder i Norge.
  • Norske strømpriser frikobles fra det europeiske strømprissystemet.
  • Ta kontroll over krafteksporten, med strengere krav til miljø og forsyningssikkerhet.

Det støtter Rødt dem helhjertet i. Vi har også tatt til orde for en innenlands makspris, som kombineres med et topris-system for privat forbruk som gjør luksusforbruk dyrt. For industrien vil vi, for å for å forhindre sløsing, heller ha strengere krav til energieffektivitet.

Først for en måned siden, etter et og et halvt år med strømpriskrise, satt regjeringen ned et utvalg som skal utrede noe av dette. Taktisk nok skal de levere etter valget.

Regjeringen håper nok de kan kjøpe seg tid, til etter partilandsmøter og lokalvalg. Spørsmålet er om arbeidsplassene tåler det.

Rødt vil i alle fall jobbe videre for raske tiltak som trygger både arbeidsplasser og husholdninger