Rødt-bloggen

På lag med arbeidsfolk

Koronakrisa har vist oss at ordningene for arbeidsledige var for dårlige før krisa traff.

Foto: YAY Micro.

«Hadde de egentlig råd til det før?», svarte Erna Solberg da hun ble konfrontert med at folk ikke har råd til å betale regningene sine, kjøpe seg klær eller nok penger til mat på bordet.

Det er riktig at regjeringas forskjellspolitikk har gjort at mange hadde dårlig råd, også før pandemien. Nå har flere hundre tusen har gått ned i inntekt.

Den samme regjeringa har snakka mye om «dugnad». Det forbindes med at alle bidrar i fellesskap, men sånn har ikke dette året vært. Mens arbeidsfolk har tatt den største byrden, både de som har stått uten arbeid og de som har fått tyngre og farligere arbeidsdager, har de rike sluppet unna. Mange milliardærer har blitt rikere gjennom krisa.

Selv om vi alle kan bli syke av koronaviruset, rammer pandemien ulikt. Helsearbeidere, barnehageansatte, sjåfører og renholdere kan ikke ha hjemmekontor for å beskytte seg mot viruset. Det er arbeidsfolk, som hotell- og utelivsarbeidere, butikkansatte og kulturarbeidere som har måtte betale mest.

Derfor hadde vi trengt at vi kunne samle oss i gatene på 1.mai, og krevd retningsskifte. Men til tross for at vi ikke kan samle oss, står vi sammen. I fjor var «Krisepakker til arbeidsfolk – ikke gavepakker til de som tar utbytte!» en av parolene til Rødt Oslo. Vi ser oss nødt til å finne frem parolen igjen.

Regjeringa gir fortsatt gavepakker til bedriftseierne og eiendomsbaroner, samtidig som de sender regninga til arbeidsfolk. Det vil Rødt endre på. Vi vil ikke bare ha en ny regjering, men også en ny politikk mot forskjells-Norge.

VARA TIL STORTINGET: Seher Aydar er vara til Stortinget og Rødts 2. kandidat i Oslo. Foto: Ihne Pedersen.

Fagbevegelsen har krevd at regjeringens krisepakker ikke bare skal redde bedriftseiere, men også arbeidsfolk. Det er viktig. Vi har derfor foreslått at bedrifter som mottar krisepenger ikke skal kunne si opp arbeidsfolk eller ta ut utbytte. Det har verken regjeringa eller byrådet i Oslo ville støtte.

Koronakrisa har vist oss at ordningene for arbeidsledige var for dårlige før krisa traff.

Når ytelsene må styrkes når ledigheten øker, var de for svake i utgangspunktet. De midlertidige ordningene med økte dagpenger og feriepenger til de som har vært arbeidsledige må gjøres varige.

Koronaen har gjort det klart for alle at det er forskjell på folk. For noen er det utbyttefest og rekordår på Børsen, for andre har det siste året betydd arbeidsledighet og mindre penger å leve for. Der pandemien har økt forskjellene mellom folk, kan valget til høsten bli et vendepunkt. Rødt går til kamp for arbeiderklassen og mot Forskjells-Norge, skulder til skulder med arbeiderbevegelsen.