Rødt-bloggen

Ønsker vi å gjøre Trøndelag til et militært mål?

Vi kan ikke akseptere at Ørland, Trøndelag, Norge blir et potensielt mål for russiske angrep eller en brikke i drakampen mellom supermakter.

F-16 jagerfly ved Ørland hovedflystasjon. Foto: RTB.

Rødt har i flere omganger hevdet at ved å tillate amerikanske bombefly på Ørlandet legger vi opp til en negativ invitasjon i retning Moskva.

I dag kan vi lese på NRK sine utenrikssider at det dessverre er nettopp slik øvelse med amerikanske bombefly oppfattes i Russland. Russiske myndigheter sier at de amerikanske bombeflyene i Norge er en alvorlig trussel for sikkerheten i nordområdene. B1-B Lancer er et strategisk angrepsvåpen, og kan bli brukt i innledende angrep. Flyene når enkelt både Moskva og Murmansk.

Foto: Privat.

Regjeringen bidrar til å øke konfliktnivået når de godtar amerikanske bombefly på norsk jord. Militæreksperten Dmitrij Litovkin sier til NRK at de amerikanske flyene gjør Ørland til et mål for russiske atomvåpen.

Vi kan ikke akseptere at Ørland, Trøndelag, Norge blir et potensielt mål for russiske angrep eller en brikke i drakampen mellom supermakter.

Rødt Trøndelag har i dag, 19. februar, fremmet en interpellasjon til Fylkestinget 3.mars hvor vi foreslår at Trøndelag fylkeskommune krever at regjeringen stanser utplasseringen av B1-B Lancer strategiske bombefly på Ørland Hovedflystasjon.