Rødt-bloggen

Økt skatt for de rike, billigere tannhelse for alle

Når tennene ikke behandles som en del av kroppen, kommer forskjellene i samfunnet til uttrykk i folks tenner.

Foto: Ihne Pedersen

Derfor foreslår vi i vårt alternative statsbudsjett for 2023 å fase inn gratis tannhelse for alle. Målet vårt er å likestille tannhelse med andre helsetjenester i løpet av fire år, fordi det er nødvendig for å få bukt på de økende forskjellene i Norge.

Reformen innfases ved å ta deler av regningen for de som har størst utgifter, med refusjon på 40 prosent av utgiftene over en årlig egenandel på 2500 kroner. Totalt setter vi av 2,9 milliarder kroner til det første steget på veien mot gratis tannhelse.

Siden 2013 har selskapsskatten blitt redusert fra 28 til 22 prosent, som i 2023 betyr 25 milliarder mindre til velferd. Når regjeringen slår fast i Hurdalsplattformen at de vil frede skattekuttet ut hele den kommende stortingsperioden betyr det at det ikke er rom for å utvide den offentlige velferden slik samfunnet vårt har behov for. Før Stortingsvalget i 2021 la Rødt fram beregninger som viste at en gradvis opptrappingsplan for selskapsskatten i løpet av inneværende Stortingsperiode ville gitt mer enn nok inntekter til å fullfinansiere nye, store velferdsreformer, som full finansiering av gratis tannhelse.

I TANNLEGESTOLEN: Stortingsrepresentant Seher Aydar. Foto: Ihne Pedersen.

Derfor foreslår Rødt å starte reverseringen av skattekuttet på selskapers overskudd ved å øke skattesatsen fra 22 til 23 prosent, en opptrapping som hovedsakelig vil påvirke selskaper med svære millionoverskudd.

Når vi står i en priskrise som gjør økonomien trangere for de fleste av oss må vi kutte i avgiftene så det monner. Det betyr at vi må utvide den offentlige velferden, ikke innskrenke den, og da må de rikeste betale litt mer i skatt for felleskapets beste.

Det er nemlig ikke bare hull i tennene til studenter, uføre og arbeidsledige, men hull i velferdsstaten vår. Det er på tide fase inn offentlig tannhelse, det er på tide å ta kontrollen tilbake.