Rødt-bloggen

Også sykepleiere har krav på et helsefremmende arbeidsmiljø

Den 12. mai høres trommene fra Sykepleiens hus helt inn på Stortinget. Det er en viktig påminnelse om at bak alle ordene som de siste årene er sagt på talerstolen her om helsepersonellkrisa, er det fagfolk som trenger å bli hørt.

SYKEPLEIERNES DAG: 12. mai. Foto: Brage Aronsen.

Det er dere som sitter med løsningene. Vi kan utdanne så mange nye sykepleiere vi bare vil, men om vi ikke klarer å holde på dem rakner helsevesenet vårt.

Vi vet mye om hva som er problemet. Nå må vi faktisk være villig til å betale det det koster å rette det opp. Lønna må opp, men vel så viktig er det at belastningen må ned.

Høye jobbkrav, lav kontroll

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) overvåker arbeidsmiljøet i en masse yrker i Norge. Med jevne mellomrom lager de en rapport der de oppsummerer funnene sine. I den rapporten lager de et kart der de plotter inn ulike yrker basert på balansen mellom krav og kontroll.

Det er nemlig sånn at hvor høye krav som stilles til deg og hvor mye kontroll du har over arbeidet ditt har stor betydning for helsen din.

Det hjørnet der høye jobbkrav møter lav kontroll, kaller STAMI for en belastende arbeidssituasjon. I det hjørnet finner vi sykepleierne. Der står de faktisk helt alene. De har høyere jobbkrav enn en toppleder og lavere kontroll over arbeidshverdagen sin enn en butikkansatt eller en operatør i industrien.

Dersom vi ser tilbake på den samme grafen fra tidligere år ser vi at sykepleierne tidligere var plassert litt lenger mot midten, men de siste tjue årene er kravene som stilles til dem blitt høyere og høyere og kontrollen over hvordan arbeidet skal utføres mindre og mindre.

STORTINGSREPRESENTANT: Seher Aydar er helsepolitisk talsperson i Rødt. Foto: Ihne Pedersen.

– Tråkk på bremsen

Effektiviseringen av helsevesenet, innsparinger i kommuner og på sykehus, økte krav til dokumentasjon, en aldrende befolkning, helsepersonellmangel og oppgaveglidning er alle ting som fører til at sykepleiere får flere oppgaver og mer å gjøre.

Over flere år har kravene til sykepleierne økt. Nå må vi tråkke på bremsen. Nå må vi gjøre noe.

Sykepleiernes kamp om høyere lønn ble i fjor møtt med tvungen lønnsnemnd og knebling av streikeretten. Igjen virker det ikke som om arbeidsgiverne forstår at lønna må økes.

Men løsningen på sykepleierkrisa handler om mye mer enn lønn. Det handler om å sikre en arbeidshverdag som gjør at sykepleierne orker å jobbe i fulle stillinger og stå i jobben til de går av med pensjon.

Sykepleierløftet

Et sykepleierløft er avgjørende for å sikre at vi dekker behovet for sykepleiere, jordmødre, og andre spesialisttjenester innenfor helsevesenet både i kommunene og sykehusene.

Belastende turnusordninger, stressende arbeidsmiljø og for få kolleger som presser mange sykepleiere ut av yrket, både fra sykehusene og kommunale helse- og omsorgstjenestene, må møtes med strakstiltak.

Vi må få flere på jobb. Ikke bare flere sykepleiere og helsefagarbeidere, men vi må hente tilbake kjøkkenpersonalet, portørene, vaktmesterne, aktivitørene, helsesekretærene og få flere på renhold så pleiepersonalet kan bruke tiden sin på pasientene.

Vi vet at det er krevende å jobbe med mennesker i krise. Vi vet at det krevende å jobbe turnus. Arbeidsmiljølovens første paragraf slår fast at arbeidet skal være helsefremmende. Det må også gjelde sykepleiere.

Kampen for en arbeidshverdag man kan stå i til pensjonsalder kan ikke vinnes på hvert enkelt vaktrom. Den må kjempes også her på Stortinget. Sammen må vi kjempe for et helsevesen som er drevet etter andre verdier enn inntjening og effektivisering.

Publisert i Sykepleien torsdag 12. mai 2022