Rødt-bloggen

Norsk Narkotikapolitforening skal ikke styre norsk ruspolitikk

Det må være et tydelig skille mellom Norsk Narkotikapolitiforening og Politiet.

Foto: Brage Aronsen.

11. januar la Rolleforståelsesutvalget frem sin rapport «Politi og rolleforståelse». Ekspertutvalget ble nedsatt for å vurdere forholdet mellom politiet og Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF). Den enstemmige rapporten slo fast svart på hvitt at det ikke har vært et godt nok skille den enkelte har hatt i rollen som politi og rollen som medlem av NNPF.

NNPF er en omstridt forening som gjentatte ganger har vært i både medias søkelys og gjenstand for offentlig debatt, med god grunn. Flere har reagert på det de mener er for tette bånd mellom politiet som en offentlig etat og en privat forening som engasjerer seg i ruspolitiske spørsmål. Mange av medlemmene i NNPF er fra politiet.

STORTINGSREPRESENTANT: Tobias Drevland Lund. Foto: Brage Aronsen.

Utvalget har i sin rapport pekt på dette nære forholdet mellom politiet og NNPF, der NNPF har drevet opplæring av politiet, narkotikaforebygging og narkotikapolitisk virksomhet i en og samme forening, noe Politidirektoratet har akseptert, oppmuntret og støttet – også økonomisk.

Det kan ikke herske noen tvil om at dette er en regelrett skandale. NNPF er en privat lobbyorganisasjon med en veldig klar og tydelig politisk profil, men har fått lov til å være med på å styre kompetansehevingen i politiet på rusfeltet. Medlemmer av NNPF har holdt foredrag for skoleelever i politiuniform og dermed skapt et bilde av at politiet og NNPF er sammenkoblet. Politiet skal ikke drive med politisk påvirkning på rusfeltet, og nå har vi fått endelig bevis på at rolleforståelsen har vært alt for dårlig. Det trengs en skikkelig opprydning i politietaten og dette må skje umiddelbart.

Rapporten fra Riksrevisjonen om politiets tvangsmiddelbruk i mindre alvorlige narkotikasaker dokumenterte i fjor svart på hvitt at politiet gjennom en årrekke har benyttet seg av ulovlige tvangsmidler overfor mennesker som har vært mistenkt for bruk eller besittelse av ulovlige rusmidler til eget konsum. Det samme regelverket, som politiet har fått kritikk for, har derfor NNPF lært opp politiet i. Vi som samfunn må kunne ha tillit til politiet for at alle skal føle seg trygge og slike saker går på tilliten løs. Jeg mener derfor at justisminister Emilie Enger Mehl bør komme til Stortinget for å svare på om hvordan hun skal ta fatt på oppgaven med å gjenreise tilliten til politietaten på rusfeltet.