Rødt-bloggen

Nå står kampen om ACER på nytt.

Skal ACER få mer makt over strømmen i Norge? I år kan det avgjøres.

For seks år siden sto kampen om norsk medlemskap i EUs energibyrå ACER. Arbeiderparti-ledelsen gikk sammen med Høyre og Frp for å melde oss inn, og fikk flertall.

Nå vil sterke krefter gi ACER og EU mer makt. EU er misfornøyde med at Norge bruker lang tid på å innføre EU-regler, og utenriksminister Espen Barth Eide har sagt at saken kanskje kommer til Stortinget allerede i vår.

Her er hvorfor du burde reagere:

Det politiske kravet om en makspris blir ulovlig.

Det nye el-markedsdirektivet, som er en del av pakken, sier at strømselskapene skal få sette strømprisen som de vil. Forslaget om en makspris på strøm internt i Norge kan ikke gjennomføres om disse reglene innføres.

ACER kan avgjøre inndeling av prisområder for strøm i Norge.

De siste årene har det blitt store prisforskjeller på strøm i Norge. Mens prisene har holdt seg normale i Nord-Norge har de eksplodert i Sør-Norge, og særlig dyrt har det blitt lengst sør i Norge. I prisområdet NO2 som går fra Vestfold til Sunnhordland har de merket hvor eksponert de har blitt til de dyre strømprisene på kontinentet. Hvordan vi organiserer prisområder påvirker handel med utlandet. Om et annet land legger seg opp i vår organisering, kan ACER ende opp med å avgjøre uenigheten.

ACER vil bli strengere på bruk av inntekter fra kraftutveksling.

Når vi sender strøm til Tyskland gir det inntekter til Statnett, og til Statnetts motpart på kabelens andre ende. EU ønsker at pengene skal brukes på nye kabler og bedre nett. ACER kontrollerer pengebruken.

Vi får ikke bruke disse summene, som er rekordstore nå om dagen, til å redusere nettleia som de regionale nettselskapene tar inn. Det kan vi derimot gjøre med inntektene fra kabelen til England, siden de ikke er med i EU.

Nå kan det bli slutt på å bruke inntektene fra krafteksport på å kutte nettleien. Regelverket strammes inn i fjerde pakke, og handlefriheten til å ikke bruke pengene på mer nett og flere kabler mindre. ACER skal håndheve reglene.

Alt dette kan gjøre at vi må betale mer for strømmen framover.

Nå må regjeringen legge ned veto!