Rødt-bloggen

Nå må Stortinget avbryte sommerferien og fikse strømpriskrisa

Mens fagforeninger, ordførere og folk over hele landet krever handling, utreder Regjeringa enda flere tiltak. Men tida for å vente og se er over for lengst, nå trengs det handlekraft.

Foto: Christian Sørgjerd.

Det er sommerdramatikk i norsk politikk. Mens Stortinget egentlig er stengt og ikke skal ha vanlige møter i salen før i oktober, har rekordhøye strømpriser satt regjeringen under hardt press. Men lite skjer, annet enn løfter om enda flere utredninger. Selv ikke et opprør blant regjeringens egne ordførere ga resultater. Mitt håp er at Rødts krav om et hastemøte kan føre til framgang i saken.

Stadig flere partier har nå sluttet seg til kravet om et hastemøte i Stortinget. Men det er presidentskapet som formelt avgjør saken i et møte mandag 8. august, så utfallet er fortsatt uklart. I praksis kan det bli stortingspresidenten som med sin dobbeltstemme avgjør saken.

Jeg mener behovet for et møte er åpenbart: Når regjeringen ikke leverer, må Stortinget møtes for å overkjøre dem og kreve at tiltak legges på bordet.

Vi i Rødt har lenge vært tydelig på hva vi mener må gjøres: Makspris på strøm kombinert med restriksjoner på eksport og krav til magasinfylling. Det kan ikke være opp til kraftselskapene om de vil holde igjen vann i magasinene eller produsere for eksport.

Vi har sett omfattende krafteksport siden sommeren i fjor, særlig i kablene fra Sørlandet til kontinentet og Storbritannia. I samme periode har vi hatt tørre magasiner. Nå er det rekordtørt. Krav til produsentene kommer langt på overtid.

NESTLEDER I RØDT: Marie Sneve Martinussen. Foto: Ihne Pedersen.

Rødt har fremmet over 30 forslag mot strømpriskrisen fra Stortinget åpnet i september i fjor, til siste dag før sommeren. Likevel tok Stortinget sommerferie i juni uten å ha vedtatt tiltak som tok skikkelig tak for å få prisene ned for folk og næringsliv.

12. juli sendte Rødt en anmodning til Stortingets presidentskap om å avholde ekstraordinært stortingsmøte. Kravet er at partiene må møtes for å komme fram til tiltak mot både de høye prisene og faren for mangel på strøm framover.

8. august skal det endelig behandles, og nå ser det ut til at det begynner å skje ting. FrP og SV har allerede varslet at de støtter kravet om et ekstraordinært møte. Onsdag ettermiddag kom nyheten om at Høyre, Krf og Venstre faktisk støtter at det må skje.

Fra regjeringen er beskjeden nå at det faktisk vil komme tiltak, som en støtteordning for deler av næringslivet, en form for økning i strømstøtten og noen nye krav til kraftprodusentene. Det er fint, men vi får se hva det ender i:
Inntil helt nylig har regjeringen, med statsministeren i spissen, sablet ned alle forslag om krav til kraftprodusentene om å holde igjen vann, restriksjoner på krafteksport og makspris.

Kravene om makspris kommer fra stadig flere. Det øker presset på regjeringen. Med store LO-forbund og ordførere på banen blir kravet vanskeligere å ignorere.

Det er uansett på tide at partiene på Stortinget setter seg ned og finner fram til løsninger. Det er der saken kan avgjøres, ikke i avisspaltene.

Dersom møtet blir noe av, har Rødt forberedt et forslag vi ønsker å stille. Det er en konkret marsjordre til regjeringen:

Stortinget ber regjeringen stille krav til magasinfylling og fryse eksport inntil kravene er oppfylt, og komme tilbake til Stortinget med forslag innen 1. september om nødvendig.

Stortinget ber regjeringen snarest og inntil videre sikre makspris på strøm, primært gjennom pristak fra produsent, subsidiært gjennom økt strømstøtte, og komme tilbake til Stortinget med forslag innen 1. september om nødvendig.

De neste dagene vil vise hvordan det ender. For vanlige strømkunder er dramatikken uansett ikke over før vi tar grep mot rekordprisene.