Rødt-bloggen

Nå er det på tide at Norge anerkjenner Palestina

Israel kan ikke nok en gang få beskjed om at de kan ignorere alle krav og tidsfrister – uten at det får konsekvenser.

Foto: Brage Aronsen.

Onsdag 13. september er det 30 år siden PLO og Israel signerte Oslo-avtalen. Avtalen skulle legge til rette for en tostatsløsning med en palestinsk og en israelsk stat. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er i anledning jubileet ute i NTB og sier det er «tragisk at det ikke er en palestinsk stat så mange år senere».

Det er Rødt hjertens enige i. Derfor har vi fremmet et forslag på Stortinget som gir Støre og Arbeiderpartiet en sjanse til vise at de mener alvor. Første punkt i vårt forslag lyder: Stortinget ber regjeringen forberede anerkjennelsen av Palestina som egen stat.

Norge anerkjente nemlig aldri staten Palestina, i motsetning til hva Sverige, Island og 138 av FNs medlemsland har gjort. Fra norsk, offisielt hold finnes det bare én stat og det er Israel, innenfor grensene sine fra 1967.

STORTINGSREPRESENTANT: Bjørnar Moxnes er medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen. Foto: Ihne Pedersen.

Alle områdene Israel senere har okkupert, undertrykt og bygd bosetninger i, har ifølge Norge en palestinsk befolkning, men ingen stat. Da blir presset på Israel for å avslutte overgrepene betraktelig mindre.

Da spørsmålet var oppe i Stortinget i 2015, sa Arbeiderpartiets og Senterpartiets representanter i utenrikskomiteen – blant dem nåværende statsminister Støre og utenriksminister Anniken Huitfeldt – at: «hvis det ikke har skjedd en reell framgang i fredsprosessen mot en tostatsløsning, og byggingen av de folkerettsstridige bosettingene fortsetter, bør Norge anerkjenne Palestina som egen stat».

Dette sa de for åtte år siden. Det har ikke vært en reell framgang i fredsprosessen. Israel har fortsatt å bygge folkerettsstridige bosettinger. Blant tungvekterne i Europa vokser utålmodigheten: Parlamentene i Storbritannia, Spania, Frankrike og Irland har vedtatt at tiden er inne for å anerkjenne staten Palestina.

Det har ikke vært en reell framgang i fredsprosessen. Israel har fortsatt å bygge folkerettsstridige bosettinger.

Den erkjennelsen må statsministeren, utenriksministeren og regjeringspartiene også gjøre. De må vise at de vil sette makt bak kravet og støtte vårt forslag når det behandles i Stortinget i høst.

Norge må gi klar beskjed om at det palestinske folk har rett på en suveren stat og til å utøve sin selvråderett. Ellers gir landet vårt nok en gang israelske myndigheter beskjed om at alle krav og tidsfrister trygt kan ignoreres – uten konsekvenser.

Publisert i Dagsavisen tirsdag 12. september 2023