Rødt-bloggen

Mangel på arbeidskraft er en god ting

Norske arbeidsgivere har hatt det altfor godt.

Foto: NHO

Barer må holde stengt en dag i uken, og bedrifter i mange næringer er desperate etter arbeidskraft. Det er gode nyheter. Alt for lenge har vår mest verdifulle ressurs, arbeid, blitt sløst bort.

Ifølge arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk Sentralbyrå, er drøyt 84 prosent i aldersgruppen 25 til 54 år i jobb. Det betyr at nesten 350.000 personer i sin beste alder står utenfor arbeidslivet, og det i en situasjon der arbeidsgiverne visstnok er desperat etter arbeidskraft.

De fleste av de som står utenfor arbeidsmarkedet, er syke og kan ikke jobbe, men ikke alle. Sysselsettingen har vært høyere tidligere, og det er mulig og realistisk å få opp andelen i jobb enda noen prosentpoeng.

Øker vi andelen i jobb med bare ett prosentpoeng, vil over 20.000 flere nordmenn komme i jobb. Det vil bety mye for dem det gjelder, men vil også gjøre Norges økonomi sterkere. Det vil gjøre at flere voksne kan nyte en utepils og flere barn kan få et fang å sitte på i barnehagen.

RØDT-LEDER: Bjørnar Moxnes. Foto: André Løyning.

Får bedre kort på hånden

Norske arbeidsgivere har hatt det altfor godt. I stedet for å gjøre seg lekker for arbeidstakerne ved å tilby gode arbeidsbetingelser og interessante arbeidsoppgaver, har de altfor lenge kunne hente inn arbeidskraft via bemanningsbyråer til tilbudspris.

De lavest lønte arbeidstakerne har hatt en elendig lønnsvekst, og i flere deler av arbeidslivet har det florert med sosial dumping og useriøs håndtering av arbeidsgiveransvaret.

Derfor er mangel på arbeidskraft en god ting. Det gjør at arbeidstakerne får bedre kort på hånden i møte med arbeidsgiverne, og det fører til at folk som ellers ikke ville fått seg jobb, nå får muligheten.

Slik situasjonen er på arbeidsmarkedet nå, burde vært normalen, ikke unntaket.

Samfunnets viktigste ressurs

Det er forståelig at restauranten gjerne skulle ha benyttet kjøkkenet sitt syv dager i uken og er lei seg for at de bare får bemannet det med kokken seks av dagene.

Men for samfunnet er det faktisk mye bedre at steikeovnene står ubrukt, enn at arbeidskraften gjør det. Arbeid er samfunnets viktigste ressurs, og derfor er det uforståelig at vi så ofte lar den stå uvirksom.

Tall fra teknisk beregningsutvalg viser at ulikheten i lønn har vokst de siste årene. Lønnsveksten har vært lavest for de som tjener minst, og høyest for de som tjener mest.

Nav melder nå om at det er størst mangel på blant annet tømrere, kokker, butikkmedarbeidere og servitører. De er blant yrkesgruppene med lavest lønn i Norge. Vi kan altså håpe på at mangelen på arbeidskraft gir slike arbeidsfolk en vel fortjent lønnsforhøyelse.

Medisin mot inflasjon

Men alle er ikke glade for lav arbeidsledighet. Mange eksperter mener at arbeidsledighet er bra, fordi alternativet er at inflasjonen går av skaftet.

Slike amerikanske skrivebordsteorier bør imidlertid kastes på historiens skraphaug. Det er både kynisk, usosialt og dårlig samfunnsøkonomi å henvise tusenvis av nordmenn til Nav for å holde prisstigningen lav. Det er i hvert fall ikke de arbeidsledige sin feil at høytlønte IT-konsulenter klarer å forhandle til seg fete lønnsøkninger.

Medisinen mot inflasjon er fagforeninger. Høy organisasjonsgrad er den beste oppskriften på en stabil og kontrollert lønnsvekst.

Når fagbevegelsen i Norge forhandler om lønn, er de minst like opptatt av prisstigning som alle andre. Det er jo fagforeningenes medlemmer som først og fremst blir rammet dersom prisene øker.

Det er ikke dermed sagt at det aldri trengs å strammes inn. Men det må gjøres gjennom skatteskjerpelser for de rikeste og nedskalering av miljøfiendtlige vei og petroleumsprosjekter.

Kan ta livet av utviklingen

Nå har korona og energimangel skapt høy prisvekst på viktige varer og tjenester globalt. Renten har også vært rekordlav, så en viss styrkelse må vi regne med.

Jeg vil imidlertid advare mot å få full panikk.

En for rask renteøkning kan ta livet av den positive utviklingen i arbeidsmarkedet og i norsk realøkonomi. Det er bra med mangel på arbeidskraft, vi må klare å håndtere prisveksten uten å sende folk ut igjen i arbeidsledighet.

Publisert i Nettavisen fredag 22. juli 2022