Rødt-bloggen

Makt gjør blind

Ukulturen på Stortinget stikker dypt, og skal vi ta et oppgjør med den må vi legge alle kortene på bordet.

Foto: Stortinget.

Forrige uke vedtok Stortinget en lov som tillater representanter å fortsatt holde kortene tett til brystet.

De siste åra har en rekke avsløringer knyttet til misbruk av Stortingets økonomiske ordninger kommet fram i lyset – enten det har dreid folk har røvet til seg pendlerboliger, unnlatt å betale skatt eller forfalsket av reiseregninger.

Da er det nødvendig å ta et oppgjør med umoralske og noen ganger kriminelle handlinger. Stortinget har derfor bestemt at Riksrevisjonen skal gjennomføre en gransking av de folkevalgtes økonomiske ordninger.

Dette er vel og bra. Problemet er bare at de folkevalgte gjør nok et unntak for seg selv. I stedet for at granskingen skjer med de videste fullmakter, velger et samlet Storting – med unntak av Rødt – å skjerme seg selv. Eventuelle bevis som Riksrevisjonen skulle komme til å oppdage, og som kan bli brukt mot stortingsrepresentanter, skal holdes skjulte.

I høringssvarene har det blitt rettet sterk kritikk fra juridisk hold mot et slikt unntak, fordi det svekker den demokratiske tilliten som de folkevalgte skal forvalte. Er det rart det oppstår politikerforakt? Ikke engang når vi skal rydde opp og gjenvinne tillit klarer vi å gi avkall på egne privilegier.

STORTINGSREPRESENTANT: Sofie Marhaug. Foto: Ihne Pedersen.

I Dagsnytt Atten møtte første visepresident Svein Harberg (Høyre) kritikken fra Rødt med et sleivspark der han antydet at Rødts representanter ikke er redelige, siden vi ønsker enda strengere regler for oss selv.

Sannheten er at Rødt ikke har vært inkludert i slike skandaler, i motsetning til for eksempel Høyre. Det henger neppe sammen med at Rødts politikere er moralsk overlegne andre politikere. Vi er feilbarlige som alle andre.

Det stortingspolitikere derimot har til felles, er at vi har stor makt. Og makt korrumperer. Politikere fra alle partier kan ta seg for store friheter – og i verste fall begå lovbrudd – om de mister gangsynet. Det er slik privilegier fungerer. Vi ser dem ikke selv.

Derfor er det så viktig med ekstra strenge kjøreregler. Akkurat det har Rødt et bevisst forhold til. Mens Stortinget gir seg selv millionlønn, foreslår Rødt kutt og våre egne representanter betaler over 12.000 kroner månedlig i partiskatt. Selv om forslag om lobbyregister stemmes ned, har vi opprettet vårt eget.

Det er jo nettopp fordi ingen mennesker er feilfrie. Vi trenger regler å forholde oss til for å ivareta og opprettholde den tilliten vi skal forvalte.

Stortinget fortsetter å gjøre forskjell på Jørgen Hattemaker og Kong Salomo med denne loven. Det er alt annet enn tillitvekkende.

Publisert i Dagbladet onsdag 15. juni 2022