Rødt-bloggen

Likeverdige helsetjenester – også i dårlige tider

For helseforetakene er det lønnsomhet som setter premissene for tjenestene. I nedgangstider ser vi konsekvensene av det.

Foto: YAY Micro.

Nå er kuttene i Helse Nord så omfattende at det åpenbart går ut over tjenesten til befolkninga. Det er full stopp i de lovtesykehusutbyggingene på Helgeland og det er foreslått å stenge ned fødeavdelingen i fire måneder for å spare penger. Det er et alvorlig innhogg i pasientsikkerheten for fødende på Helgeland.

I Hurdalsplattformen står det: «Regjeringen skal sikre nærhet og likeverdig behandling for pasienter i hele landet». Nordlandssykehuset står i en helt umulig økonomisk situasjon. Det er ingenting i dette statsbudsjettet som svarer ut det. Regjeringa legger faktisk heller opp til at de skal spare enda mer gjennom å pålegge et effektiviseringskutt som vil være 17 millioner for Helse Nord sin del.

STORTINGSREPRESENTANT: Seher Aydar. Foto: Ihne Pedersen.

Det er full stopp i sykehusutviklingen på Helgeland. Samtidig bevilges det 1,4, milliarder i investeringslån til å bygge ut nye OUS, på tvers av alle fagfolkas anbefalinger og mot lokalbefolkningasvilje, mens det er byggestopp for nødvendige utbedringer i andre deler av landet. Det er både usolidarisk og uansvarlig.

Vi må slutte å leke butikk! Sykehus er ikke butikk, fabrikk eller bare tall. Vi driver ikke medhelsetjenester fordi det lønner seg i årlige budsjetter, men fordi vi er en velferdsstat som er forpliktet til å gi helsehjelp til befolkningen. Sykehusdrift kommer til å være dyrere i områder der det er lengre mellom folk enn det er i storbyene. Helseforetaksmodellen er ikke egna til å sikre likeverdige tjenester til hele befolkningen. Helse Nord har ikke dårlig økonomi fordi de har sløst med pengenemer enn andre, men fordi det har blitt dyrere å drive, dyrere å bygge og vanskeligere å rekruttere. Det skal ikke gå ut over befolkningen.

Sykehusene i nord drar med seg røde tall fra to år med pandemi, etterfulgt av en priskrise. Det er ikke et problem vi kan legge på skuldrene til de ansatte i sykehusene i Nordland. Med Hurdalsplattformen la regjeringen store forventninger til satsing på lokalsykehus og lokal akuttberedskap. Nå står de med hendene i lomma og ser på at helseforetakene uthuler helsetjenestene til befolkningen i Helgeland.

Det er regjeringas ansvar at pasienter i hele Norge har trygge og gode helsetjenester og at de ansatte på sykehusene har gode arbeidsforhold. Kuttene som Helse Nord nå ser seg nødt til å gjøre setter både pasientene og ansattes kår på spill. Helseforetaksmodellenflytter ansvaret vekk fra regjeringen. Men det er til syvende og sist helseministerens ansvar å sikre likeverdige helsetjenester til hele befolkningen.

Publisert i Avisa Nordland tirsdag 8. november 2022