Rødt-bloggen

La kommunen bestemme over cruiseskipene

Denne sommeren blir det cruiserekord. Det er på tide at lokalbefolkningen får mulighet til å sette grenser.

Foto: Steinar Engeland/Unsplash.

Etter to års koronadvale var cruiseskipene tilbake i norske fjorder. I år er det ventet enda flere. Norge er en av verdens største cruisedestinasjoner. I 2023 er det ventet 193 cruiseanløp og rundt 200.000 passasjerer til Tromsø. Det samme er situasjonen fra Stavanger i sør til Honningsvåg og Nordkapp i nord.

Flytende hoteller. Tusenvis av turister som strømmer i land samtidig. Turbusser i trange gater og veier uten fortau. Tilbake i skipet. Neste destinasjon. I en håndfull kommuner er cruiseturismen dominerende i sommersesongen.

STORTINGSREPRESENTANT: Geir Jørgensen. Foto: Ihne Pedersen.

Slik kan lokaldemokratiet få mer makt

Det kan lokalpolitikere gjerne være kritiske til. De har bare ikke lov til å sette en grense. For det er havnestyret som bestemmer hvor mange skip som skal få komme. Det har Rødt foreslått å endre

Vi har stilt forslag i Stortinget om at kommunestyrene skal få lov å lage regler for antall skip og for maksimalt tillatt størrelse både pr. dag, uke og sesong.

Dessverre får ikke forslaget flertall når det stemmes over. Forrige periode, da de satt i opposisjon, var Ap og Sp positive til å gi folkevalgte større innflytelse i spørsmålet. I teorien skulle det vært flertall for det på Stortinget.

Men regjeringspartiene har snudd, uten å begrunne hvorfor.

Rødts forslag betyr ikke at det automatisk blir færre cruiseskip. Men det betyr at antallet blir et lokalpolitisk spørsmål. Da kan folk i høstens lokalvalgkamp spørre partiene om hvor de mener at grensen skal gå. Partiene må ta stilling til det. Folk får mulighet til å påvirke beslutningene på en helt annen måte.

Noen steder vil det som før. Men der befolkningen og lokalpolitikerne ønsker det, kan det strammes inn.

Dårlig butikk å satse på cruise

Så er det ingen hemmelighet at Rødt er kritiske til cruiseturisme. Skipene står for store utslipp av klimagasser, samtidig som det gir forsvinnende lite tilbake til det norske samfunnet.

Turistene sover og spiser på skipet. Og skipet har med seg det meste som trengs av mat, varer og mannskap fra utlandet, med noen hederlige unntak. For hver krone en cruiseturist legger igjen, sitter cruiserederiet igjen med ti ganger så mye, ifølge Innovasjon Norges cruiseundersøkelse. Og de utenlandske rederiene og deres ansatte betaler ikke skatt her.

Av alle turistformer er internasjonale cruise det minst fornuftige å satse på. For Norge er det rett og slett dårlig butikk.

Men Rødts forslag handler om noe annet. Vi vil gjøre omfanget til et lokalpolitisk spørsmål. For cruisetrafikk har svært store konsekvenser for stedene som berøres. Da er det bare rimelig at den også blir underlagt demokratisk regulering og kontroll.

Publisert hos Nordnorsk debatt onsdag 1. februar 2023