Rødt-bloggen

Kyniske pensjonskutt

Dagbladets lederartikkel påstår at Rødts kamp for rettferdig pensjon er en kynisk strategi for stemmesanking. Men kynismen i norsk pensjonspolitikk er å gjennomføre kutt som rammer arbeidsfolk hardest, ikke å protestere mot dette.

Foto: Chris-Håvard Berge / CC


I dagens pensjonssystem vil helsefagarbeideren som må gå av ved 62 år, bare få en tredjedel av pensjonen til arkitekten som jobber til han er 70 - også om de har jobbet i like mange år og tjent nøyaktig det samme. Slik straffer pensjonsreformen arbeidsfolk som tidlig starter å jobbe i fysisk tunge yrker, og belønner akademikere med kontorjobber.

Dette eksemplet forutsetter at helsefagarbeideren og arkitekten tjener det samme. Det gjør de selvfølgelig ikke, og derfor blir ulikheten og urettferdigheten i pensjon enda større i virkeligheten.

En tredobbelt urettferdighet er at arbeidsfolk som må gå av tidlig, lever kortere enn sjefene og akademikerne. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at arbeidsfolk i de tyngste yrkene lever seks år kortere enn akademikerne i yrkesgruppene som lever lengst.

Dette dødens klasseskille tas overhodet ikke hensyn til av partiene bak pensjonsreformen: Reformens viktigste kuttmekanisme er levealdersjusteringa. Den innebærer at i takt med at forventet levealder øker, vil man måtte jobbe lenger for å få samme pensjon.

Men mekanismen baserer seg på gjennomsnittlig forventet levealder. Dermed blir kokkene straffet for at legene lever lenger, selv om førstnevnte i gjennomsnitt lever 5,6 år kortere enn sistnevnte.

Synes Dagbladets lederskribent dette er rettferdig? Levealdersjustering og økt pensjonsalder vil ikke føre til at flere renholdere, helsefagarbeidere eller bygningsarbeidere klarer å stå lenger i jobb. I stedet vil enda flere av dem bli uføre.

Leder i Rødt: Bjørnar Moxnes. Foto: Ihne Pedersen

Det er verken «demagogisk» eller kynisk å gå inn for at de som har tatt de tyngste løftene i samfunnet gjennom et langt arbeidsliv, skal kunne gå av med verdighet. Derimot ligger det en rå kynisme i å støtte en politikk som presser sliterne over på uføretrygd.

Rødt vil at arbeidsfolk som har bygd landet skal få mulighet til å gå av tidligere med pensjon. Derfor foreslår vi en utjevningspensjon for sliterne på 25 000 kroner i året. Kriteriet er at man har arbeidet i 38 når man når pensjonsalderen, og at man faktisk trapper ned i arbeidslivet.

På denne måten vil ordningen være målrettet mot arbeidsfolk som faktisk trenger den.

Publisert i Dagbladet 22. juni 2022