Rødt-bloggen

Ingen skal måtte stå med lua i hånda og be om almisser

Skal folk ha tillit til systemet må systemet ha tillit til dem.

Foto: Christian Sørgjerd.

Den siste tida har det vært mye debatt om NAV. I den pågående fattigdomskrisa har stadig flere henvendt seg til NAV for å få økonomisk hjelp. Er det slik at de som er avhengig av økonomisk hjelp føler de må be om almisser med lua i hånda av et lite tilgjengelig system? Velferdsstaten er vår felles eiendom og vårt felles sikkerhetsnett som alle skal ha tilgang til. Min påstand er at velferdsstaten i 2023 trenger mer av to ting; mer tilgjengelighet og mer tillit.

Skal folk ha tillit til systemet må systemet ha tillit til dem. Vi vet at fattigdommen i Norge når nye høyder i dette øyeblikk. Det betyr at flere oppsøker NAV for å gjøre den hjerteskjærende og vonde øvelsen det er å bevise at du er fattig nok til å få hjelp. Rødt mener man må lempe på de nåværende dokumentasjonskravene. Vi tror ikke at folk går på NAV og bretter ut sine personlige økonomiske problemer hvis de ikke trenger det.

Regjeringa lemper noe på dokumentasjonskravene i den midlertidige veilederen for sosialhjelp og det mener Rødt er bra. Vi mener den praksisen bør bli permanent og at vi bør være tydeligere og gå enda lenger. Det å måtte fremvise kontoutskriften din for å dokumentere hva du bruker pengene dine på for å få hjelp er det motsatte av å vise folk tillit. Det å avkreve at folk skal selge bilen, hytta eller tømme sparekontoen til barna sine før de får hjelp fra NAV, er heller ikke å vise folk tillit. Det er det motsatte, det er mistillit. Og slik praksis mener Rødt bør ta slutt.

STORTINGSREPRESENTANT: Tobias Drevland Lund. Foto: Ihne Pedersen.

Vi står midt i en brutal og voksende fattigdoms- og forskjellskrise. Antallet som trenger sosialhjelp vokser kraftig, men vi vet at det er mange som går til frivillige organisasjoner og stiller seg i matkø enn som går til NAV for hjelp. Det er en fallitterklæring for velferdsstaten. Ikke ett eneste vondt ord om de fantastiske folka i frivillige organisasjoner som gjør en kjempejobb, men det er NAV, det er vårt felles sikkerhetsnett, det er velferdsstaten som skal være der for oss når vi trenger den som mest. Nå er tida inne for å ta tilbake kontrollen over velferdsstaten vår.

Saksbehandlere på NAV er også arbeidsfolk som står i krysspresset mellom en ofte stram kommuneøkonomi og enkeltpersoners behov der ute. De ansatte havner i spagaten mellom NAV som har sine budsjetter å følge og en enslig mor som trenger nødhjelp. Før jul måtte lokalpolitikere over hele landet gripe inn for å stoppe avkorting av den ekstra 1000-lappen til sosialhjelpsmottakere som Stortinget hadde vedtatt. Arbeids- og inkluderingsministeren skrev brev om det samme.

Stortinget har tidligere vedtatt å ta bort muligheten kommunene har hatt til å avkorte barnetrygden mot sosialhjelpen. Det var en stor seier som jeg personlig også jobba for og som vi fikk gjennomslag for når jeg var folkevalgt i Kragerø. Rødt mener at å fjerne flere av disse urimelige avkortingene på ytelser vil bidra til å både senke krysspresset på arbeidsfolka i NAV og være tillitsskapende i form av at vi får likere tjenester ute i landets kommuner uavhengig av postnummer.

Det er også viktig med en tillitsreform for de ansatte som jobber i NAV og her venter Rødt spent på når forslaget fra regjeringa kommer på bordet. Rødt støtter også Fellesorganisasjonen sitt krav om en helhetlig gjennomgang av NAV og vi mener regjeringa burde tatt initiativ til det.

Rødt fremmet i fjor høst et forslag om et mer tilgjengelig NAV. Helsetilsynet gjennomførte i 2022 en landsomfattende undersøkelse av tilgjengeligheten til sosiale tjenester i Nav. Tilsynet har undersøkt 70 kommuner. I 49 av disse er Nav-kontoret åpent seks timer eller mindre hver uke. 11 av 70 Nav-kontorer holder helt stengt. Stortinget endte opp med å vedta 29. november i fjor etter debatt om Rødt sitt forslag å be regjeringa sørge for at alle landets NAV-kontor har en åpningstid og tilgjengelighet som sikrer brukere som ikke kan eller ikke er komfortable med å benytte seg av digitale og selvbetjente løsninger. Dette er et vagere forslag enn hva Stortinget vedtok våren 2021, men likevel er det et steg i riktig retning. Vi kan ikke ha det sånn at brukere uten avtale møter en stengt dør når de kommer til NAV for å søke hjelp. Man bør ha rett til å få snakke fysisk med et levende menneske i NAV-systemet og at man ikke møter på lukkede dører, forsøker å ringe i timesvis uten svar eller må chatte med en robot på internett. Og da er det også viktig at vi styrker bemanninga og har nok folk på jobb i NAV noe blant FO har pekt på.

Det er på tide å vise mer tillit til de som går til NAV og de som jobber på NAV. Det er på tide å vise mer tillit til velferdsstaten vår, og til hverandre.

Publisert i Telemarksavisa lørdag 14. januar 2023