Rødt-bloggen

Hvis jeg er avkledd, er Stavrum naken

Like mye som Gunnar Stavrums omsorg for lommeboka til kommersielle asylbaroner er rørende, er kritikken hans av Rødt i Nettavisen 18. mars en skivebom.

REDAKTØR I NETTAVISEN: Gunnar Stavrum. Foto: Freddy Foss / Nordiske Mediedager / CC BY-SA 2.0

Stavrums påstand om at «for Rødt er offentlig sløsing bedre enn privat fortjeneste» er catchy, men også svært avslørende for hvordan Stavrum tenker om offentlig tjenesteproduksjon; for når privat fortjeneste og feit bunnlinje er målet, blir de menneskene som trenger omsorg middelet.

Rødt mener det er riktig at Norge tar et ansvar i denne krisen og det betyr at vi skal ta imot flyktningene som kommer hit. Rødt foreslo tidlig å innvilge kollektiv beskyttelse for ukrainere, og det er vi glad for at regjeringa og stortingsflertallet har fulgt opp. Vi forventer at i en uoversiktlig krise som kan vare over lengre tid, så må vi være pragmatiske og ta inn over oss at tallene kan stige. At regjeringa forbereder seg på så mange som 100.000 ser vi positivt på.

Det er ikke slik at vi til enhver tid skal ha en ledig kapasitet på 40.000 i asylmottak og akuttmottak. Det mener heller ikke Rødt. Det vi ser nå er en akutt situasjon, og da må alle gode krefter hive seg rundt. Det betyr at alle aktører som kan bidra, må bidra, samt frivilligheten, kommunene og alle gode folk der ute som ønsker å huse mennesker på flukt.

Denne debatten handler ikke om det akutte scenarioet. Der vil vi alltid trenge hjelp fra alle kanter.

I motsetning til Stavrum er Rødt opptatt av at skattebetalerkroner gitt til velferd skal gå til skattebetalernes velferd fremfor å suges ut av det offentlige tjenestekretsløpet og inn i private lommebøker. Dette gjelder i helse og omsorg, barnehage og i asylpolitikken.

STORTINGSREPRESENTANT: Tobias Drevland Lund. Foto: Ihne Pedersen.

Der Stavrum ser HERO sitt overskudd på 40 millioner i 2015 som «småpenger», ser Rødt 40 millioner kroner som kunne vært brukt på å heve kvaliteten på tjenestene gitt til de som trenger dem mest - og til å sikre de ansatte som utfører disse tjenestene gode arbeidsvilkår og tilstrekkelig mange kolleger.

Så til den «offentlige sløsingen» som implisitt antyder at private leverer like gode tjenester til en lavere pris, og at bunnlinja er eneste forskjellen.

Norsk Folkehjelps generalsekretær, Henriette Westhrin, melder at hennes organisasjon ikke vil delta i anbudskonkurransene om asylmottak fordi prisnivået man ligger på gjør at hun mener man ikke kan drive på faglig forsvarlig vis.

La meg presentere en ny tanke for Stavrum; kanskje kvaliteten og fagligheten kan få seg en trøkk i jakta på velferdsprofitten.

Etter forrige ekstraordinære flyktningmottak i 2015 har man sett eksempler på det.

Gunnar Stavrum må gjerne mene at privat fortjeneste til kommersielle eiere er det viktigste her, jeg vil mene at det er moralsk forkastelig at vi har laget et system der noen få tjener seg rike på mennesker i en svært sårbar situasjon - nemlig de flyktningene som kommer hit.

Vi har rigget til et system der asylmottak har blitt butikk. Jeg har selv jobbet i butikk, og er det en ting jeg er veldig klar på så er det at velferdstjenester ikke burde drives slik.

For høyresida er det en selvfølge at alt man kan tjene penger på, skal man tjene penger på. Jeg vil heller se et system der de millionene som det offentlige bruker på asyl- og flyktningmottak rundt omkring i landet faktisk går til de som trenger dem mest: menneskene som bor på mottakene.

Dessuten er det ikke slik at de kommersielle aktørene klarer dette helt alene. De er også avhengige av frivilligheten, som Røde Kors, for å ha et tilbud som går rundt. Når kommersielle aktører som driver med profitt må lene seg på ideelle aktører som ikke driver med profitt som formål, er det i mine øyne tydelig at vi trenger et bedre rustet mottakssystem for flyktningkriser i fremtiden.

For det kommer flere. Gunnar Stavrum får spre skremselen sin om Rødt som best han orker. Jeg er mest opptatt av at pengene og ressursene våre skal gå til de som trenger dem mest, ikke til å fylle kontoen til asylbaroner.

Stavrum mener jeg har blitt avkledd.

Synet for mitt indre øye er Stavrum kliss naken i profittens grelle lys. Heldigvis har han bunnlinja å skjule seg bak.

Publisert i Nettavisen lørdag 19. mars 2022