Rødt-bloggen

Hva mener MDG?

Une Bastholms ukritiske omfavnelse av fornybardirektivet burde vekke oppsikt hos MDGs egne medlemmer så vel som hos alle som er bekymret for nedbygging av natur med vindkraft på land.

MILJØPARTIET DE GRØNNE: Hva mener de egentlig? Foto: Monica Løvdahl/CC BY-SA 2.0.

MDGs Une Bastholm bedyrer i Klassekampen (12. september) at EUs fjerde energimarkedspakke må innføres, og det fortere enn svint.

Én ting er at stortingsrepresentanten ikke er nevneverdig opptatt av hva den fjerde markedspakken vil ha å si for energiforsyningen. Det er ikke så overraskende, all den til MDG ivrer for økt eksportkapasitet.

Verre for partiet er det at Bastholm trekker frem fornybardirektivet som et argument for å hasteinnføre EUs fjerde energimarkedspakke. Her faller ikke bare jeg (som Rødt-politiker) av. Dette burde opprøre MDGs medlemmer. I deres partiprogram har de vedtatt en restriktiv linje i møte med vindkraftutbygging på land.

Jeg har også tenkt at når det kommer til vindkraft på land, så er MDG en god alliansepartner.

Problemet er bare at fornybardirektivet inneholder bestemmelser som i virkeligheten vil fungere som en sjokkdoktrine for vind på land.

STORTINGSREPRESENTANT: Sofie Marhaug. Foto: Ihne Pedersen.

Disse endringene er allerede i ferd med å bli implementert, innenfor dagens regelverk, og var på høring allerede denne sommeren. Det foreslås blant annet at i utvalgte områder skal det gis konsesjon til vindkraft på land helt uten konsekvensutredning.

Å tro at dette er forenlig med hensyn til natur, demokratisk medbestemmelse eller urfolks rettigheter er ren ønsketenkning.

Høringen med disse lovendringene fikk over 6000 svar. Jeg har ikke lest absolutt alle svarene, men jeg kan love at mange er frustrerte over at deres vindkraftmotstand nok en gang kan bli fullstendig overkjørt.

Bastholms ukritiske omfavnelse av fornybardirektivet burde vekke oppsikt hos MDGs egne medlemmer så vel som hos alle som er bekymret for nedbygging av natur med vindkraft på land.

Publisert i Klassekampen torsdag 15. september 2022