Rødt-bloggen

Hva er problemet med privat helseforsikring?

Kort tid etter at vå nye helseminister tok over jobben, kunne media røpe at han tidligere har tegna private helseforsikringer til sine ansatte. Mange lurer kanskje på om det egentlig er et problem med det.

Denne saken ikke handler egentlig om verken personen Vestre eller de ansatte. Det er først og fremst et symptom på selve problemet. Nettopp derfor oppfordra jeg denne uka Vestre til å heller tegne helseforsikring for alle i Norge.

Den beste og tryggeste helseforskinga må nemlig være vår felles offentlige helsetjeneste. Det offentlige helsevesenet må styrkes slik at alle er sikre på at de får den hjelpa de trenger, når de trenger det. Det er en helseministers ansvar.

Private helseforsikringer er et uttrykk for at flere opplever behov for en ekstra sikring for tilgang til helsetjenestene våre. Varsellampa til vår nye helseminister bør ringe og den bør ringe høyt. Helseministeren bør ikke la seg smigre av reaksjonene fra partiet Venstre som roste private helseforsikringer, og sa at det er strålende nyheter.

Sykehusutvalget skriver at utviklinga med private helseforsikringer på sikt kan bidra til å svekke oppslutninga rundt en offentlig finansiert helsetjeneste. I sin rapport beskriver de at private helseforsikringer kan gi mer forbrukerstyrt etterspørsel etter spesialisthelsetjenester, i stedet for at henvisninger baseres på medisinsk indikasjon. I en tid med helsepersonellmangel og knappe ressurser er det altså ikke strålende for befolkningas tilgang til helsetjenester med private helseforsikringer,
tvert imot. Sykehusutvalgets dom er knusende. «Pasienter med helseforsikring kan båndlegge tid hos fastlegen, og på samme måte vil det offentlige helsevesenets oppfølging av pasienter som initielt er behandlet privat, beslaglegger knappe ressurser.”’

I dag står folk månedsvis i kø for å få utredning for invalidiserende magesmerter på sykehusene, samtidig kan friske folk kan gå privat og få en ultralydsjekk av alle organer på dagen. Sånn får vi et helsevesen for dem som kan betale for det. Framveksten av kommersielle aktører som «vil selge» en behandling, og øking i privat helseforsikring er som en todelt onde. Det er med på å svekke det offentlige helsevesenet, og jo mer det offentlige svekkes, jo større blir rommet for de private. Spesielt i en tid vi mangler helsepersonell, blir det ekstra viktig å sikre at de som faktisk trenger helsehjelp kommer fortere til spesialist.

Framveksten av helseforsikringer og kommersielle aktører skaper et todelt helsevesen, der det blir et skille mellom helsetilbudet basert å hvor mye du har på konto eller hvor du jobber. Det er veien til amerikanisering av helsevesenet, og dit vil vi ikke. Vi trenger en styrket offentlig helsevesen der alle er sikre på at de får helsehjelp. Da vil helseforsikringer være overflødige. Det er den nye helseministerens store oppgave.

La det være klart. Det er på ingen måte de ansatte som har helseforsikring gjennom jobben sin som er ansvarlige for den utviklinga vi ser nå. Det er utelukkende et politisk ansvar. Uavhengig av arbeidsplassen din, bankinnskuddet ditt eller postnummer, så skal du kunne være garantert god og rask tilgang til helsehjelp.

Folk som trenger helsehjelp, må være sikre på at de får det når de trenger det. Det er ikke en utopi, det er en slik velferdsstat skal fungere.

- Helsepolitisk utvalg i Rødt