Rødt-bloggen

Høyre sprer skremselspropaganda om en stat på randen av konkurs og trygdede med feite inntekter

Høyre hevder at vi ikke har råd til rettferdig pensjon, og at Rødt vil ha høyere trygder enn lønninger. Begge deler er løgn.

FARER MED SKREMSLER: Molberg skriver at politikk handler om å prioritere. Høyre prioriterer verken dagens eller framtidens pensjonister. De prioriterer de superrike. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / CC BY-NC-ND 2.0.

Flere og flere får øynene opp for de brutale kuttene i pensjonsreformen. Arbeidsfolk i tunge jobber ser at muligheten til å pensjonere seg med helsen i behold svinner hen når levealdersjusteringen stadig flytter målstreken i arbeidslivet lenger fram.

Mens Rødt er opptatt av å løse problemene og sikre nordmenn en rettferdig pensjon, sprer Høyres Anna Molberg skremselspropaganda om en stat på randen av konkurs og trygdede med feite inntekter.

Prioriterer de superrike

Folketrygden og bærebjelken i dagens pensjonssystem ble innført i 1967, lenge før vi hadde fått inn en eneste krone i Oljefondet. Kun halvparten av husholdningene hadde bil og TV, men likevel tok Norge seg råd til å innføre et pensjonssystem som tok vare på alle.

Over 50 år seinere rår vi over et oljefond verdt tolv tusen milliarder kroner, og en stat så rik at den kan ta seg råd til å brenne av 40 milliarder kroner på nytt regjeringskvartal og gi alle de 169 stortingsrepresentantene millionlønn.

Likevel hevder Høyre at vi ikke har råd til rettferdig pensjon.

RØDT-LEDER: Bjørnar Moxnes. Foto: André Løyning.

Molberg skriver at politikk handler om å prioritere. Høyre prioriterer verken dagens eller framtidens pensjonister. De prioriterer de superrike, der flere i gruppen er blant partiets økonomiske støttespillere. Solberg sine regjeringer kuttet skattene med 37 milliarder kroner i sin tid, der det var de aller rikeste som fikk mest. Med slike almisser til de minst trengende, blir det vanskelig å finansiere en velferdsstat til de som faktisk har behov for en.

Høyres kronargument for at pensjonen bør kuttes, er at det ifølge Molberg kun vil være 1,5 person i jobb per pensjonist 2060. I en tidligere artikkel i tidsskriftet Fagbladet samfunn & økonomi, kommer økonom Sindre Farstad fram til forholdstallet 2,24, ikke alarmerende mindre enn tallet er i dag.

Med tanke på at Høyre aldri har råd til velferd, men alltid finner rom for skattekutt til sine venner i den økonomiske eliten, vet jeg hvilken prognose jeg har mest tro på.

Molberg påstår at venstresidens forslag om å øke minstepensjonen vil gjøre at nivået på trygd vil overstige arbeidsinntekt. Det er en løgn så uhyrlig at jeg håper den skyldes uvitenhet og at Molberg aldri har møtt en minstepensjonist.

En enslig minstepensjonist må i dag overleve på 230.000 kroner i året. Det vil si under en fjerdedel av politikernes millionlønn, for å bruke en størrelse Molberg er mer kjent med enn minstepensjonsnivået. Hvis Molberg ser en arbeidstaker med en lønn i nærheten av dette, bør hun ringe politi og arbeidstilsyn før hun skriver ferdig debattinnlegget til Nettavisen.

Understreker Rødts poeng

Det er riktig at flere vil dra nytte av Folketrygdens minstenivåer dersom minstepensjonen økes. Likevel vil det fortsatt alltid lønne seg å jobbe. Dersom pensjonsopptjeningen for arbeidsfolk styrkes, slik Rødt ønsker, vil ikke pensjonssystemet gi mindre uttelling for mange år i arbeidslivet selv om minstepensjonene trappes opp.

Det kanskje mest absurde argumentet i innlegget er likevel dette: «Men hovedlinjene i pensjonsreformen må bestå – hvis ikke må de neste generasjoner jobbe til de er godt over 75 år for å få den samme pensjonen deres besteforeldre får.» Ifølge NAVs prognoser fører pensjonsreformen og levealdersjusteringen til at neste generasjon, fra og med 1992-kullet må jobbe til de er over 75 år for å få den samme pensjonen som deres besteforeldre! Høyre har altså vært med å innføre et pensjonssystem som har nøyaktig samme konsekvens som de selv advarer mot i sine skremselsbilder om Rødt! Snakk om å snu verden på hodet.

Uten å vite det, har derfor Molberg understreket Rødts poeng. Det er umulig å kompensere for kuttene i pensjonsreformen ved å jobbe lenger. Renholdere, butikkmedarbeidere og kokker, folk som står på beina på jobben og ikke sitter på kontorstol, kan ikke jobbe til de er over 70 år. Da vil helsen deres være ødelagt.

Vi bør legge rette til at de som ønsker det kan stå i jobb. Men det gjøres ved å skape et inkluderende arbeidsliv uten sosial dumping og helsefarlig arbeidsmiljø. Høyres valgfrihet til landets slitere om å velge mellom å jobbe til helsen ryker eller bli en lutfattig pensjonist, bør avvises.

Rødt vil i stedet fjerne levealdersjusteringen slik at pensjonene ikke kuttes år for år. Vi vil også ha bort underreguleringen av pensjoner. Pensjonister fortjener den den samme inntektsveksten som resten av samfunnet etter å ha bidratt gjennom et langt yrkesliv.

Publisert i Nettavisen lørdag 11. juni 2022