Rødt-bloggen

Hot globe summer

«Hot girl summer» som gikk sin farsott i sosiale medier i 2019 handler om å leve sitt beste sommerliv uten å bry seg om hva andre mener. Men hvor lett er det å leve sitt beste sommerliv når klimaendringene gir «hot globe summer»?

Foto: Serjan Midili/Unsplash.

Forrige uke var den varmeste som noensinne er målt. Denne uken er det spådd opptil 50 grader i hetebølgen som rir Spania, og noen år kan vi se temperaturer opp mot 40 garder her hjemme.

Så høye temperaturer er ikke bare en påkjenning for menneskekroppen, men også for økosystemene, jordbruket, dyr og planter. Klimaendringene gir oss ikke bare hetebølger som den vi ser nå, men mer ekstremvær av alle typer. Jeg er ikke sikker på at vi er rustet for det heller.

Norske kommuner har kilometer med gamle rør og utdaterte avløpssystemer. En slunken kommunekasse gjør det vanskelig å ruste seg for klimaendringer og ekstremvær. Hvem prioriterer avløp når det settes opp mot bemanning i eldreomsorgen?

Jeg forstår kommunepolitikerne. Jeg har selv jobba mange år i kommunal barnehage og vet at vi trenger hver person som er på jobb. Men jeg forstår ikke at ikke den norske staten, som er mye rikere enn kommunen, ikke prioriterer mer midler til å ruste kommunene for fremtiden. Det kunne gjort en stor forskjell.

Vi vet at menneskelige utslipp av klimagasser eskalerer klimaendringene og gjør dem mer alvorlige. Til tross for at spådommer og virkelighet er stadig mer alvorlige, skjer ikke de drastiske tiltakene som trengs for å få ned utslippene. Det har hastet lenge, nå er vi på overtid! Dessverre mangler regjeringa den nødvendige handlekraften.

STORTINGSREPRESENTANT: Hege Bae Nyholt. Foto: Ihne Pedersen.

Avgifter og moralsk appell biter ikke på verdens aller rikeste

Skal vi lykkes med å få ned utslippene og stanse nedbyggingen av natur, så må vi ha med alle. Lykkes vi ikke med å gjøre miljøpolitikken rettferdig, så vil vi oppleve store folkelige protester mot miljø- og klimatiltak.

Derfor er det paradoksalt at et stort flertall på Stortinget er så villige til å påføre den jevne nordmannen flere utgifter i form av bompenger og bensinavgifter, men er så lite villige til å gjøre klimavennlige valg lettere.

Rødt har foreslått flere tiltak for å gjøre kollektivtilbudet billigere, og i sommer foreslo vi gratis tog for alle barn og ungdom. Bra for miljøet og for lommeboka. Dessverre er det ikke flertall for slike tiltak i dagens Storting.

Samtidig som mange opplever at det å ta miljøvennlige valg er både dyrt og vanskelig, er det noen som forurenser mer enn alle andre, uten at det får konsekvenser. Avgifter og moralsk appell biter nemlig ikke på verdens aller rikeste. I fjor ble det satt ny rekord i salg av privatfly. En ny rapport fra mai i år spår at 2023 også blir et rekordår.

Varmerekord og rekord i privatflysalg. Smak litt på den.

Før vi tar dieselbilen fra alenemoren i distriktet må vi kunne ta privatflyet fra verdenseliten. Derfor vil Rødt forby privatfly og innføre avgifter som er rettferdige. De som forurenser mest må betale mest, de som bor ruralt og forurenser lite får penger tilbake.

I tillegg jobber vi lokalt og nasjonal for en politikk hvor miljø og natur prioriteres fremfor profitt, og hvor kommuner ikke må velge mellom bemanning og beredskap.

Skal dette bli sommeren der også flertallet på Stortinget skjønner alvoret? Jeg håper det.

Publisert i Dagsavisen mandag 17. juli 2023