Rødt-bloggen

Havvindhavariet

Tenk hvor mye kraft vi kunne spart om vi investerte i nærheten av så mye kraft på energieffektivisering som det regjeringen planlegger å bruke på havvind!

Foto: Lars Christopher Nøttaasen / CC BY-SA 2.0.

Advarslene mot for ambisiøse havvindmål har vært til stede lenge. Energikommisjonens leder, Lars Sørgård, har hele tiden vært en del av et mindretall i kommisjonen som har advart mot å tallfeste hvor mange nye terawattimer vi kan klare å produsere frem mot 2030 – og til hvilken pris, både for fellesskapet og naturen.

Alle vil ikke ha «mer av alt – raskere». Vi er tvert imot mange som har vært kritiske til å gå løs på naturen med massiv vindkraftutbygging.

Havvind kommer ikke til å bli lønnsomt i Norge verken med det første, andre eller tredje. På skriftlig spørsmål fra meg, vil ikke olje- og energiministeren svare på om det vil bli dyrere med havvindutbygging her hjemme sammenlignet med Irland (der kontraktprisen er på om lag 1 kr/kWh).

Sjefen for Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE), Kjetil Lund, er imidlertid ærligere enn regjeringen: Han svarer at havvind neppe kommer til å bli lønnsomt i Norge.

STORTINGSREPRESENTANT: Sofie Marhaug. Foto: Ihne Pedersen.

Rødt er ikke mot subsidier. Men vi må bruke fellesskapets midler klokt i fremtiden. Havvindeventyret er nettopp det: et eventyr som ikke tåler virkelighetens realiteter. Tenk hvor mye kraft vi kunne spart om vi investerte i nærheten av så mye kraft på energieffektivisering som det regjeringen planlegger å bruke på havvind?!

Vi vet heller ikke konsekvensene utbyggingen har for naturen. I april pekte NVE på 20 nye områder som kan være aktuelle for havvind. Ingen av disse er konsekvensutredet, men vi vet på forhånd at halvparten er i konflikt med særlig sårbare og verdifulle naturområder. Ett av dem, Sønnavind A utenfor Sørlandskysten, har Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet allerede frarådet på det sterkeste.

Likevel er politikernes kappløp preget av hastverk og lastverk. De andre partiene på Stortingets refreng er mer, mer, mer – koste hva det koste vil. De er ikke i stand til å stoppe opp. Nå ser vi hvordan havvindeventyret krasjer med virkeligheten.

Havvindplanene er i ferd med å havarere. Nå trengs det politisk vilje til å sette ned foten og prioritere investeringer i klimatiltak som faktisk fungerer.