Rødt-bloggen

Fylkespolitikerne i Innlandet må lytte til folket

Selv om mange partier var mot folkeavstemninga i utgangspunktet, gjør de klokt i å lytte til flertallet i folkeavstemningen nå. Når man først har spurt folk hva de mener, bør man lytte til hva de har sagt.

Foto: Brage Aronsen.

17. februar ble det flertall i folkeavstemninga for å dele Innlandet fylkeskommune. 50,75 prosent stemte for å dele, 48,19 prosent ville videreføre storfylket, mens 1,06 prosent stemte blankt. Valgdeltagelsen var 46,72 prosent.

Valgdeltakelsen var for lav, sier noen. Men, valgdeltakelsen var kanskje høyere enn ventet, der det kun ble lagt til rette for digital avstemning og på tross av at vi fortsatt står midt i en pandemi. Marginene er lave, sier andre. Hva er vitsen med å ha en folkeavstemning i det hele tatt, om folk etterpå skal gjøre en slags kvalitativ vurdering av marginene?

Et ekteskap fordrer at begge parter vil dele livet sammen. I dette tilfellet, som attpåtil er et tvangsekteskap, så har den ene parten sagt klart ifra at den ikke ønsker å gå videre med ekteskapet. I Oppland stemte 58 prosent for å dele, mens 41 prosent ville fortsette som Innlandet.

Selv om mange partier var mot folkeavstemninga i utgangspunktet, gjør de klokt i å lytte til flertallet i folkeavstemningen nå. Når man først har spurt folk hva de mener, bør man lytte til hva de har sagt.

STORTINGSREPRESENTANT: Tobias Drevland Lund. Foto: Ihne Pedersen.

Regionreformen er et makkverk av en reform og resultatet ble det vi ser i dag. Som et kompromiss mellom sentraliseringsglade Høyre og Frp på den ene siden som egentlig vil avvikle hele det regionale forvaltningsnivået og fylkeskommunen, og KrF og Venstre som på den andre siden vil beholde det.

Reformen bærer preg av lite og mangelfull utredning av kostnader og konsekvenser i forkant, lite oppgaver overført og ingen vilje til å lytte til de folka og politikere i fylkene som ble overkjørt. En reform som ingen ville ha, bygd på tvang, er et dårlig utgangspunkt.

Rødt er videre tydelige på at vi selvsagt forventer at kostnadene knyttet til deling må kompenseres fullt ut av staten. Rødt mener også det for eksempel er helt naturlig at statsforvalteren følger de til enhver tid gjeldene fylkesgrensene.

Hvis vedtaket går riktig vei på onsdag, starter arbeidet med å reetablere Oppland og Hedmark som egne fylker. Det blir en tøff jobb og ikke alle er enige. Men, vi må gå inn i det med ønsket om å bygge noe nytt og bedre, ikke bare gå tilbake til «det gamle». Det må arbeides for at fylkeskommunene har relevante og viktige oppgaver og med god finansiering av staten. Vi må jobbe for å revitalisere det regionale nivået, for vi skal løse klimakrisa, bygge de nye grønne arbeidsplassene, gi ungdommer en god utdanning, styrke kollektivtransporten og kulturlivet.

Men, dette må gjøres basert på tillit og aksept fra innbyggerne i både Oppland og Hedmark og ikke med overkjøring av lokaldemokratiet, slik Solberg-regjeringa og de borgerlige partiene har drevet med. Da håper jeg flertallet av fylkespolitikerne i Innlandet kjenner sin besøkelsestid og lytter på hva folket har sagt.

Publisert i Oppland Arbeiderblad tirsdag 22. februar 2022.