Rødt-bloggen

Finansministerens magiske kalkulator

Vedums «ideal­familie» ligger i topp 20 prosent av inntekts­fordelingen.

Foto: Stortinget.

«Trygve Slagsvold Vedum er i ferd med å finne seg til rette i finansministerdressen», skriver Bjørgulv Braanen i en kommentar 28. april om Vedums opptreden i Stortingets spørretime dagen før. Et av tegnene Braanen ser på at Vedum «har funnet formen», er tilsynelatende at han nå har lært seg statsmannskunsten å bruke virkelighetsfjerne regnestykker som argument for å avvise krav fra opposisjonen om tiltak mot prisøkninger på nødvendighetsgoder.

De fleste har nok sett regnestykkene i ulike medier om hvordan prisøkninger på strøm, drivstoff, mat og økende renter risikerer å strupe familieøkonomien til svært mange. Dette kommer på toppen av to år med pandemi. Rødt har derfor krevd at regjeringa må komme på banen med raske tiltak for å avhjelpe situasjonen for de som rammes, som særlig er familier med lave og middels inntekter.

I spørretimen avfeide Vedum at dette var et problem ved å vise til at en familie med en million kroner i inntekt etter skatt – altså 1,4 millioner kroner før skatt – faktisk ville sitte igjen med mer i lommeboka dersom man også antok at de fikk 3,7 prosent lønnsvekst, slik ramma for lønnsoppgjøret skulle tilsi.

STORTINGSREPRESENTANT: Marie Sneve Martinussen. Foto: Ihne Pedersen.

Fint for den familien! Men samtidig en fullstendig klasseblind påstand. Det ville vært relevant for Klassekampens lesere om det også ble påpekt at denne «idealfamilien» ligger i topp 20 prosent av inntektsfordelingen blant husholdninger, med nesten dobbelt så høy inntekt som medianhusholdninga (som ifølge SSBs nyeste tall har 546.700 kroner i inntekt etter skatt). De med gjennomsnittlige eller lave inntekter kan se langt etter den inntektsveksten som Vedum fabler om, samtidig som de rammes like hardt av kostnadsøkninga på nødvendighetsgoder. Å ta for gitt at alle får like høy lønnsvekst som ramma i frontfaget, er også rørende naivt.

Klassekampen har den siste tiden kjørt en serie om situasjonen for landets fattige som ser at inntekten ikke strekker til for å dekke helt grunnleggende behov. Den pågående priskrisen er i stor grad en konsekvens av den økende forskjellskrisen. Mitt forslag er at Braanen neste gang ikke bare beundrer statsministerens dress, men heller gjør som barnet i eventyret og stiller spørsmål om finansministeren i det hele tatt har klær på.

Publisert i Klassekampen tirsdag 3. mai 2022