Rødt-bloggen

EU vil gi deg et avgiftssjokk – med regjeringas velsignelse?

Har du hørt om EUs nye avløpsdirektiv? Hvis nei, så bør du lese nøye nå.

Foto: Sebastiaan Stam/Unsplash.

EU vedtok nylig et nytt direktiv for vann og avløp. Der stilles det strengere krav til rensing, noe som i utgangspunktet er positivt. I europeiske storbyer og tettbefolkede områder, er det også helt nødvendig med strengere krav til rensing. Men i Norge, der det er langt mellom husene, er EUs krav ikke bare unødvendige i store deler av landet, det blir også ekstremt dyrt å gjennomføre. Og hvem får regninga for dyre investeringer i kommunenes vann- og avløpsanlegg? Jo det gjør du og jeg gjennom økte kommunale avgifter.

Er det noe folk i Norge ikke trenger nå, så er det skyhøye kommunale avgifter på toppen av økt rente, matpriser som stiger i været og vinterens skyhøye strømpriser. Men, det er dette som kan bli resultatet om ikke regjeringa setter ned foten for EUs nye direktiv. Dessverre ser det mørkt ut for alle som håpet at denne regjeringa ville sette nasjonal selvråderett høyere enn ønsket om å holde seg inne med EU.

STORTINGSREPRESENTANT: Tobias Drevland Lund. Foto: Ihne Pedersen.

Allerede 9. november skal Stortinget behandle et forslag fra Rødt der vi ber regjeringa ta grep for å hindre et avgiftssjokk for nordmenn. I tillegg til at vi vil ha staten mer offensivt på banen for å ta noen av de mange investeringene vi vet at ligger foran norske kommuner, så mener vi Norge må ta grep i møte med EUs nye avløpsdirektiv.

Vi har bedt regjeringa sikre at direktivet tilpasses særnorske forhold. Og her har Norsk Vann, Huseierne og kommunenes egen organisasjon, KS også vært tydelige. Dersom det ikke er mulig, mener Rødt at vi må bruke reservasjonsretten og si nei til direktivet.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har varslet at de vil danne et flertall sammen med Høyre og stemme mot Rødts forslag i Stortinget neste uke. I stedet skriver de at de «forventer at avløpsdirektivet tilpasses norske forhold så langt det er hensiktsmessig». Mange års erfaring med at EUs regler og ordninger ikke alltid er til det beste for Norge, har aldri hindret Arbeiderpartiet i å opprettholde en naiv lojalitet til EU og EØS. Vi hadde derimot forventet mer av Senterpartiet. Med sin tydelig EU-motstand og uttrykte ønsker om å sette nasjonal selvråderett foran EU og EØS, så burde dette være selvsagt for Sp.

Det er kun Fremskrittspartiet som har blitt med på forslaget til Rødt som ber regjeringen sikre at implementeringen av det reviderte avløpsdirektivet tilpasses norske forhold for å skåne norske innbyggere for unødige utgifter. Jeg håper at også regjeringspartiene skjønner at det er viktig at dette forslaget blir vedtatt i Stortinget 9. november.

Kjære Ap og Sp, det er enda ikke for sent å snu for å sikre at nordmenn skal unngå nok et avgiftssjokk som gjør lommebøkene til folk enda tynnere.

Publisert hos Nordnorsk debatt lørdag 4. november 2023