Rødt-bloggen

Er formuesskatten problemet?

Høyresiden og flere i den økonomiske eliten påstår at formuesskatten er årsaken til at mange velstående personer har flyttet til Sveits den siste tiden. Det står ikke til troende.

Foto: StellrWeb/Unsplash.

Høyre-leder Erna Solberg påstår at formuesskatten er årsaken til at mange av Norges rikeste den siste tiden har meldt flytting til Sveits, og på NRKs debatten ble den samme forklaringen brukt.

Denne påstanden står ikke til troende. Som høyresiden har vært glad i å påpeke, er det ikke mange andre land enn Norge som har formuesskatt. Landet som har en formuesskatt som ligner mest på den norske er faktisk Sveits, ifølge faktisk.no.

Dersom den norske formuesskatten er problemet, finnes det altså en rekke flotte land å flytte til. Men Sveits er ikke blant dem.

Så hvorfor flytter blant andre Kjell Inge-Røkke til Sveits, på tross av landets formuesskatt. En mer nærliggende årsak er at landet ikke har skatt på aksjegevinster, og svært lav skatt på utbytte. I Norge må man betale nær 40 prosent skatt på slike inntekter.

Men Røkke og flere andre i den økonomiske eliten i Norge har ikke betalt 40 prosent i inntektsskatt til Norge. Årsaken er den såkalte fritaksmetoden som gjør det mulig å utsette å betale skatten.

Denne muligheten har Røkke og flere av de andre Sveits-farerne benyttet seg av. Forsker Ole-Andreas Elvik Næss har anslått at Røkke de siste årene har tjent over 30 milliarder kroner som han ennå ikke har betalt skatt av, noe som vil si at han har utsatt en skatteregning på over 10 milliarder.

RØDT-NESTLEDER: Marie Sneve Martinussen

Det som ikke bør være tillatt, er å stikke fra skatteregningen man allerede skylder til det norske fellesskapet.

Totalt mener skatteutvalget at fritaksmetoden gjør at det i Norge er aksjeinntekter for 3.000 milliarder som det ikke er skattet av enda.

Jeg tror at årsaken til at mange rike flytter til Sveits, er få å slippe unna å betale denne utsatte skatteregningen. Og det er derfor vi på venstresiden blir så provosert.

Det er kanskje ikke så moralsk høyverdig å flytte til et land med lavere skattenivå, men det skal alle få lov til dersom de vil det. Det som derimot ikke bør være tillatt, er å stikke fra skatteregningen man allerede skylder til det norske fellesskapet.

Slik systemet fungerer i dag, betaler de med de høyeste inntektene og de største formuene i praksis en lavere andel skatt enn helt vanlig arbeidstakere.

Slik kan vi ikke ha det, og det er grunn til å stille spørsmål om det er likhet for loven i Norge så lenge vi tillater dette.

Formuesskatten er den eneste skatten enkelte av de mest velstående i Norge betaler. Å fjerne eller redusere den vil bare føre til at skattesystemet blir enda mer urettferdig og at vanlige folk må betale for å finansiere vår felles velferd. Det vil sannsynligvis heller ikke stanse flyttestrømmen til Sveits.

Publisert i Dagsavisen søndag 26. mars 2023