Rødt-bloggen

Eliten i Davos bærer ansvaret for krisene

Mens eliten nyter champagne og kaviar i alpelandsbyen, sliter folk i Norge og resten av verden med å skaffe brød på bordet.

Foto: Evangeline Shaw / Unsplash.

Hundrevis av privatfly frakter nå milliardærer, politikere og lobbyister til World Economic Forum i Davos. Mens eliten nyter champagne og kaviar i alpelandsbyen, sliter folk i Norge og resten av verden med å skaffe brød på bordet.

Over tusen rikinger, statsledere og direktører befinner seg nå på World Economic Forum (WEF) i en alpelandsby i Sveist. Fra privatflyene sine, vil de se at klimaendringene har ført til at det tidligere snødekte landskapet er i ferd med å farges grønt. Det er en krise de selv har skapt, blant annet ved sitt ekstravagante forbruk. Ifølge rådgivningsfirmaet CE Delft, medførte fjorårets flyvninger i forbindelse med WEF til merutslipp på 9 700 tonn CO2!

Samtidig som eliten samles i skatteparadiset Sveits, har organisasjonen Oxfram lagt frem en rystende rapport. Siden 2020 har den rikeste 1-prosenten i verden fått økt sin formue med omtrent 26 000 milliarder dollar! Denne ene prosent har tatt nesten to tredjedeler av all økning i formue. Bare veksten tilsvarer over 20 norske oljefond. De resterende 99 prosent av verdens befolkning delte på 16 000 milliarder dollar av formuesøkningen.

STORTINGSREPRESENTANT: Marie Sneve Martinussen. Foto: Ihne Pedersen.

Pengefesten for de superrike, skjer parallelt med at vanlige folk får mindre å rutte med. Ifølge Oxfam er det minst 1,7 milliarder arbeidere som nå bor i land der prisene stiger mer enn lønningene. Blant dem er norske arbeidstakere. Rapporten formidler også at over 820 millioner mennesker, omkring en tiendedel av jordas befolkning, må gå sulten til sengs hver kveld.

Oxfam foreslår en løsning. Skatt de superrike, og bruk pengene på de som har minst. Organisasjonen tar til orde for økt skatt på formue, arv og på selskapers overskudd.

Rødt er 100 prosent enig. Skatt på de superrike er internasjonal solidaritet i praksis. Dersom Norge øker skattene på de rike, blir det enklere for andre land å følge etter. Hvis ikke Norge skal tørre å ta kampen mot de superrike, kan vi ikke forvente at fattige land med langt svakere stater skal gjøre det. I tillegg vil økte skatteinntekter gjøre oss i stand til å gjøre mer for de som har minste, både i Norge og i andre land.

Den siste tiden har mange rikinger flyktet til Sveits for å slippe unna skatt. Det er dypt umoralsk å nekte å bidra til det fellesskapet som har gjort det mulig for rikingene å skaffe seg så mye penger. Dessverre er det nok fånyttes å appellere til skatteflyktningenes samvittighet. I stedet haster det å få på plass en ny exit-skatt som gjør det ulovlig å stikke fra skatteregningen sin.

Oxfam-rapporten minner oss på at det er skatteparadiset Sveits som gjør noe galt, ikke Norge. Vi bør ikke vike en tomme for sutringen til de superrike. Det beste for Norge og verden rettferdig skatt, også for kapitaleiere og rikinger.