Rødt-bloggen

Dette er feil

Når selv ikke et offentlig utvalg på 30 eksperter og sekretærer etter to års arbeid, klarer å følge pengestrømmen hos kommersielle konsern, med kompliserte selskapsstrukturer, er det naivt å tro at en vanlig kommune klarer det.

Foto: Magne Hagesæter.

I omtalen av velferdstjenesteutvalget fra Dagbladets lederskribenter ble undertegnede slått i hartkorn med regjeringens bløff om at det ikke finnes superprofitt i velferden. Det hevdes at «Rødt har vært ute med urimelig kritikk av utvalgets arbeid, og har kalt rapporten et ‘politisk bestillingsverk’ fra den borgerlige regjeringen. Det er et sykdomstegn for den offentlige debatten at utvalgsrapporter i så sterk grad blir politisert.»

Dette er feil på flere punkter. Det Dagbladet refererer var ikke urimelig kritikk, men fakta: For det første er det offentlig kjent at departementet ville snevre inn utvalgets arbeid, til ikke å vurdere om det er riktig å slippe kommersielle inn i velferden. Dette på tross av at Stortinget ba om løsninger for at offentlige midler i størst mulig grad går til faktisk velferd. Regjeringens rolle er også problematisert av medlemmer i utvalget, og innblanding i mandatet omtalt i rapporten.

Altså var ikke Rødts kritikk hentet ut av løse lufta.

For det andre har det også tidligere kommet fram at utvalgets leder var tilhenger av kommersielle i velferden, før utvalget hadde gjennomført en eneste undersøkelse.

RØDT-LEDER: Bjørnar Moxnes. Foto: Stortinget.

Jeg uttalte videre at rapporten, på tross av dette bakteppet, hadde en rekke interessante funn og mange viktige tiltak. Den viser høy lønnsomhet, på over 10 prosent, i henholdsvis 41 prosent av foretakene innen barnevern, 28 prosent i asylmottak og 23 prosent i barnehager. Kommersielle fortrenger ideelle innen helse- og omsorg, barnehage og barnevern.

Det gjør også inntrykk når utvalget som har fått i oppdrag å kartlegge pengestrømmer i offentlig finansierte velferdstjenester, etter to års arbeid av 30 eksperter og sekretærer, konkluderer med at det har vært «svært ressurskrevende», og anbefaler økt gjennomsiktighet om eierskap, organisering og økonomi.

Når selv ikke disse klarer å følge pengestrømmene hos kommersielle konsern med kompliserte selskapsstrukturer, er det naivt å tro at en vanlig kommune klarer det.

Rødt vil også følge opp forslag fra rapporten om å se på strengere regulering av gevinster fra salg av barnehageeiendom, skille tydeligere mellom ideelle aktører og kommersielle velferdsprofitører, holde kommersielle utenfor barnevernet, og stille krav til skikkelige lønns-, arbeidsvilkår og ansettelsesforhold.

Når dette ikke har blitt gjennomført før, har skiftende regjeringer sviktet. At den offentlige debatten blir politisert skulle derfor bare mangle.

Rødt vil at velferden skal være profittfri. Det er politikk. Her er vi dypt uenige med regjeringa. Vi har også en vei igjen å gå før vi får med oss Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Offentlig finansiert velferd skal være til for å tjene befolkningen, ikke for at noen velferdsprofitører skal tjene penger. Dette må bli en hovedsak i stortingsvalget.

Publisert i Dagbladet fredag 11. desember 2020