Rødt-bloggen

Det er Høyre og regjeringen som sløser tid og energi

En del kommentatorer i avisene og andre kritiserer Rødt for at Stortingets såkalte «hastemøte» ble preget av handlingslammelse. Kritikken mot møtet er fortjent, men flere av dem bommer om Rødts rolle.

Foto: Stortinget/CC BY-NC-ND 2.0.

Rødt tok initiativ til å samle Stortinget allerede i juli. Det ble gjort fordi vi har respekt for landets nasjonalforsamling. I en tid med utsikter til enda høyere priser og en mer alvorlig kraftsituasjon mente vi dette var nødvendig. Det var ikke politisk spill, slik noen nå fremstiller det, men som stortingspresident Masud Gharakhani (Ap) sa det: Det er viktig å vise det beste av demokratiet, og det er at regjering og storting samarbeider til det beste for innbyggerne og næringslivet i den situasjonen vi er i.

Jeg er enig i at møtet ikke endte med at det beste ved demokratiet ble vist fram. Men at Rødt skal få skylden for det, er urimelig. Det er feil, som for eksempel Hege Ulstein skriver i Dagsavisen, at vi fremmet forslag ingen hadde fått sette seg inn i, som vi ba om å få behandlet samme dag eller senere samme uke.

Tvert imot gikk vi ut med forslagene i VG og sendte brev til de parlamentariske lederne en uke før, der vi ba om samtaler i forkant av stortingsmøtet for å forhandle om løsninger. Det ble det dessverre ikke noe av. Ulstein har et poeng når hun spør om hvorvidt Høyre synes det var verdt å ha et slikt møte, all den tid de ikke prøvde å få til noen behandling av forslag denne uka.

RØDT-LEDER: Bjørnar Moxnes. Foto: André Løyning.

Det er også feil å påstå, som blant annet Kjetil Alstadheim gjør i Aftenposten, at Rødt later som om krigen ikke har noen påvirkning på gassprisene, og helst vil late som om den ikke eksisterer. Det er altså ikke vi som har bedt noen slutte å nevne Putin.

For det første stemmer det ikke at Rødt ignorerer krigen: Om det var tilfelle ville vi ikke fremmet forslag om å innføre en lov som gir Norge mulighet til å straffeforfølge Putin eller å svekke russisk kampmoral ved å gi beskyttelse til russiske desertører. Vi ville ikke foreslått å gi russiske aktivister og kunstnere politisk asyl i Norge – og økonomisk støtte til dem som blir igjen eller å ha mer åpenhet om eierskap, så Norge ikke er en frihavn for russiske oligarker.

For det andre skyr ikke Rødt unna Putins gasskrig mot Europa når vi spør regjeringen om det er aktuelt for Norge å få norske gassprodusenter over på fastpris, på et noe lavere nivå enn det skyhøye nivået det har kommet opp på i sommer. Regjeringen har så langt avvist at det er aktuelt og vil fortsette dagens politikk.

Vi har også oppfordret regjeringen til å ta kontroll over vår gasseksport for å hjelpe med EUs meldte «kriseintervensjon» i markedet.

Putins gasskrig mot Europa har ført til skyhøye gasspriser, som følge av reduserte leveranser fra høsten 2021, og EUs jobb for å redusere avhengighet av russisk gass. Dette virker sammen med utfasing av annen regulerbar kraft, at EU-landene har faset ut langsiktige gassavtaler, og leveranseproblemer til kull- og atomkraftverk gjennom en varm, tørr sommer.

Årsaken til at skyhøye europeiske energipriser smitter over på norske strømpriser, er på sin side at Høyre og Arbeiderpartiet har koblet Sør-Norge på dyrere prisområder med kraftkabler - og overlatt prisfastsettelsen til en børs.

Rødt ønsker at Stortinget diskuterer tiltak mot denne prissmitten. Det betyr verken å kutte kabler eller stanse eksport av kraftoverskuddet, men finne en bedre innenlands prismekanisme på strømmen vår. Det var temaet for mitt innlegg på Stortinget mandag.

I dag er strømprisfastsettelsen overlatt til en børs, til en auksjon med kjøpere og selgere fra land som Tyskland og Storbritannia med et fossilavhengig kraftsystem. Dette gir oss utenlandske priser på innenlands bruk av vår egen strøm. Jo flere kabler med uregulert handel, desto høyere kan prisene bli. For å få tilgang til vår egen kraft betaler vi nå en strømpris som om vi importerte den.

Dette er ikke bærekraftig, verken for husholdninger eller industri. Rødt vil skille mellom prisfastsettelsen på den strømmen vi selv trenger for å sikre varme og lys i hjem og arbeidsplasser landet rundt, og det kraftoverskuddet vi kan eksportere.

Behovet for strakstiltak er der fortsatt. Norske innbyggere, bedrifter og organisasjoner kan ikke fortsette å overføre enorme summer til kraftselskapene for strøm som det koster 12 øre å produsere.