Rødt-bloggen

Det er arbeidsfolk som skaper verdiene

Norske milliardærer klager over skattesystemet. Også de som knapt betaler skatt.

Formuene og makta til landets milliardærer har vokst kraftig de siste årene. På tross av høylytt klaging over økningene som har blitt gjennomført av Støre-regjeringa de siste to årene, er faktum at de rikeste i dag betaler en lavere andel skatt enn de gjorde for både 10 og 15 år siden.

Likevel deltar mange ivrig i den norske skattedebatten, gjerne med utilslørte trusler om å flytte formuene til utlandet dersom regjeringa ikke gjør noe med hvor mye skatt de må betale. Dette er en form for politisk utpressing, og det siste vi burde gjøre er å lytte til denne klagesangen.

Milliardær betaler mindre skatt enn en vanlig arbeider

Det er tilsynelatende lett å bli veldig rik i Norge. Men sammenhengen mellom å være veldig rik og å betale mye skatt er ikke alltid like klar. Dagbladet har den siste tiden hatt flere saker om milliardær og Color Line-eier Olav Nils Sunde, som ifølge bladet Kapital er landets 32. rikeste, med en anslått formue på 9,2 milliarder kroner.

Det pussige er at Sunde, på tross av denne milliardformuen, likevel står oppført uten inntekt og formue i skattelistene, og dermed betaler tilnærmet null i skatt. I følge våre beregninger skulle Sunde-familien ha betalt omtrent 100 mill. kr. mer i skatt om de ble skattet basert på Kapital sitt anslag.

Årsaken til dette er at det norske skattesystemet ikke er rettferdig, og at det er fullt av skattehull som det haster å få tettet. Det burde være åpenbart for flere enn oss i Rødt at det er urettferdig at en butikkansatt, en lærer eller en ansatt i Sundes selskaper alle betaler mye mer i skatt enn en av landets rikeste milliardærer.

Det er arbeidsfolk som skaper verdiene

Framfor å forholde seg til min kritikk om at skattesystemet må endres, og at Sunde og hans klassefeller burde betalt mer skatt, velger Sunde i sitt forsvar til Dagbladet å komme med et stikk tilbake, ved å spørre retorisk om «hvor mange arbeidsplasser Martinussen faktisk har vært med på å skape»?

Dette er en avsporing, og bygger opp under en seiglivet myte om at det er de rike som skaper verdiene.

Det kan være greit å minne Sunde om at det er vanlige arbeidsfolk som skaper verdiene i Norge, ikke investorene. Norsk økonomi klarer seg uten milliardærer, men den ville ikke produsert en krone i verdier uten arbeidere. Det som gjør det mulig å tjene gode penger i Norge, er at vi har høyt kvalifiserte arbeidsfolk som har gått på skattefinansierte skoler og som har fått skattefinansiert helsehjelp. Disse tingene kommer ikke til å forsvinne, uansett hvor mange rikinger som flytter ut av landet vårt.

Det er sant at på samme måte som vi trenger naturressurser og arbeid for å skape verdier, så trenger vi kapital. Men kapital som er spredd på mange hender og er under demokratisk styring har akkurat like stor verdi som kapital som er samlet på få hender.

Uten et skattesystem som sikrer omfordeling og finansiering av disse samfunnsmessige investeringene, ville det heller ikke vært mulig for Sunde og andre milliardærer å tjene seg rike. Da må vi få slutt på at det i dagens system i mange tilfeller er slik at de aller rikeste er de som betaler aller minst inn til fellesskapet, og til og med langt mindre enn sine egne ansatte.