Rødt-bloggen

Det Brenna ikke sier om barnehage

Da regjeringa la fram ny barnehagelov i mai i år, var det et lite skritt i riktig retning. Likevel er det langt fra ord til handling.

Foto: Magne Hagesæter

Da regjeringa la fram og Stortinget vedtok ny barnehagelov i mai i år, var det et lite skritt i riktig retning. Rødt er enig med kunnskapsminister Tonje Brenna når hun skriver at kommersielle aktører ikke skal kunne drive barnehager for profitt i Norge. Likevel er det langt fra ord til handling for regjeringa. Det er nemlig et par ting Brenna ikke nevner i innlegget sitt i Vårt Land 1. august.

Dette blir ikke nevnt

Profitten ligger andre steder enn i selve barnehagetilbudet. Eiendom er god butikk i Norge, og barnehager er ikke noe unntak. Mye av de store konsernenes enorme inntjening stammer fra salg av eiendommer som huser barnehager. Det finnes tallrike eksempler på eiere som har hentet store verdier slik. Mener vi alvor med profittfrie barnehager, må denne døra stenges. Enn så lenge står den vid åpen.

Kommunene har ansvaret for tilbudet, men de kommersielle har forkjørsrett. I dag har private barnehager rammetillatelse for et gitt antall barn. Kommunene har ingen innflytelse over dette. Når barnetallet i en kommune synker, er det dermed kommunen selv som ender med å kutte plasser, eller helt legge ned, i kommunale barnehager.

STORTINGSREPRESENTANT: Hege Bae Nyholt er leder av Utdannings- og forskningskomiteen. Foto: Ihne Pedersen.

Regjeringa har ikke hørt på LO og Fagforbundet. LO fremmet til vårens behandling en rekke krav til hvordan våre felles skattepenger faktisk skal gå til felles velferd. Særlig ulikheten mellom lønns- og pensjonsvilkår for ansatte i kommunale og private barnehager er viktig. Ifølge Storberget-utvalget har private barnehager systematisk betydelig lavere driftskostnader på grunn av de ansattes dårligere pensjonsordninger. Slik kan de kommersielle hente ut profitt gjennom å presse arbeidsvilkårene. Det er uholdbart. Kommunene må få tilgang til å stille krav til arbeidsvilkår i private barnehager. Denne uken viste søkertallene til barnehagelærerutdanningen en katastrofal nedgang. Vi trenger at flere vil gjøre en av samfunnets viktigste jobber. Da må vi kunne sikre gode nok arbeidsvilkår.

Feilslutning om Rødt

Rødt beskyldes ofte for å være imot at private aktører driver barnehage. Det stemmer ikke. Vi er positive til alle ideelle aktører som driver non-profit, kort sagt, som driver barnehage for barnehagens skyld. Barnehagesektoren trenger alle gode krefter, både kommunale og ideelle, og vår jobb er å sørge for at disse ikke utkonkurreres av milliardkonserner med helt andre motivasjoner enn å drive gode pedagogiske tilbud for barna våre.

Innstramningene regjeringa skryter av var stort sett forslag som ble sendt på høring av Høyre-regjeringa. Det holder ikke. Nå står en ny stortingssesjon for døra. Den videre behandlingen av lovverket for barnehager krever større skritt mot en profittfri velferdsstat. I så fall vet statsråden at Rødts dør står åpen!

Publisert i Vårt Land tirsdag 9. august 2022