Rødt-bloggen

Den politiske eliten skal ikke ha særordninger

Slik vil Rødt stramme inn.

Foto: Silje R. Kampesæter

Det på tide å stramme inn på stortingsrepresentantenes frynsegoder.

Tirsdag 31. januar kom Representantordningutvalget med sin endelige rapport. Utvalget har gått gjennom reglene for og bruken av de økonomiske ordningene for stortingsrepresentantene. Det er på høy tid.

De siste årene har vi sett sak på sak med misbruk av representantordninger fra toppolitikerne. Både med reiseregninger, pendlerboliger og etterlønn har det vært brudd på regler, misbruk av ordninger og regelrett juks.

Toppolitikere med makt og millionlønn har hatt tilgang på sjenerøse ordninger, med svært liten kontroll på om de har blitt brukt riktig. Når er det på tide både med kraftige innstramminger og full åpenhet.

Rødt har klare krav til hvordan representantordningene burde endres.

Vi vil fjerne unødvendige privilegier, og bringe de folkevalgte nærmere folket som har valgt dem. Rødt synes ikke privilegerte toppolitikere skal ha gunstige særordninger. Arbeidsledige stortingsrepresentanter kan gå på NAV som vanlige folk. Hvis velferdsstaten vår skal være god nok for folk flest, så må den også være god nok for avgåtte toppolitikere.

Derfor vil vi:

  • avvikle etterlønnsordningen, hvor avgått stortingsrepresentanter kan få lønn fra Stortinget i opptil ett år
  • redusere fratredelsesytelse, hvor representantene får tre måneder med lønn etter at de går av
  • redusere nivået på godtgjørelsen ved langtidssykefravær over ett år og gjøre den tilsvarende det vanlige folk får i sykepenger/AAP.

Ikke bare har ordningene vært altfor gode. De har også åpenbart vært for lette å utnytte.

Leder i Rødt: Bjørnar Moxnes. Foto: Ihne Pedersen

Det har svekket tilliten til Stortinget og politikerne, og det har malt et bilde av bortskjemte folkevalgte som har tatt for seg av godene de har tilgang på, på vanlige folks regning.

Da er åpenhet den mest effektive måten å få tilbake tillit og kontroll.

Rødt vil ha en åpenhetsreform for representantordningene:

  • Informasjon om bruken av representantordninger, som reiser, pendlerbolig, fratredelsesytelser og etterlønn, skal publiseres offentlig, så lenge det ikke går ut over sikkerhet eller nødvendig personvern.
  • Informasjon om hvordan politikerne bruker ordningene og godene de har tilgang på, skal være fritt tilgjengelig for folket som har valgt dem.

Det er helt nødvendig både for å gjenoppbygge tilliten til Storting og politikere, og for å ta tilbake kontrollen over bruken av representantordningene.

Nå håper jeg stortingsflertallet blir med på en innstramning. Folkevalgte skal ikke rykke fra folket de er valgt av. Derfor må vi fjerne unødvendige frynsegoder og privileger for toppolitikere.