Rødt-bloggen

Demokrati er nødvendig for at sosialisme skal fungere

Kapitalismen er ikke løsningen på dagens eller morgendagens problemer, skriver Sofie Marhaug i Bergens Tidende.

RØDT-POLITIKER: Sofie Marhaug. Foto: Ihne Pedersen.

Kommentator i BT, Morten Myksvoll, insinuerer at Rødt er et udemokratisk parti fordi vi ønsker oss et annet økonomisk system enn dagens kapitalisme.

Myksvoll snur saken på hodet i sin kommentar. Rødt er mot at folkevalgte organer tømmes for makt gjennom EØS-avtalen. Vi er for at Stortinget – ikke markedet – skal avgjøre hovedlinjene i den økonomiske utviklingen i Norge. Vi er kort sagt mot den rådende oppfatningen under kapitalismen om at folkevalgte organer skal blande seg bort i minst mulig.

For oss er demokrati en forutsetning for at sosialisme skal fungere. Det er derfor Rødts prinsipprogram hele tiden har slått fast at Rødt er for demokrati, organisasjons- og ytringsfrihet og flerpartisystem. Det nye prinsipprogrammet gjør dette enda tydeligere: Folkemakt mot pengemakt, der flertallet også styrer økonomien.

Videre er det ikke sant at Rødt er tilhenger av Maduro. I likhet med andre norske partier, har Rødt aldri vedtatt eller uttalt at vi støtter hans regime. Men vi mener konflikten i Venezuela best kan løses gjennom dialog, ikke gjennom krigstrusler og folkerettsstridig innblanding fra USA. Ifølge en nylig rapport har USAs sanksjoner tatt livet av 40.000 venezuelanere. USA har lenge behandlet Latin-Amerika som sin «bakgård». Dette har kostet nok menneskeliv allerede.

Rødt vedtok uttalelsen «nei til krig», som tar avstand fra kuppforsøk og innblanding i Venezuela, men hvor vi også gir regjeringen sin del av ansvaret for den økonomiske krisen og er tydelige på at opposisjonens demokratiske rettigheter må respekteres.

Vi støttet den demokratiske opposisjonen mot Gaddafi, men var samtidig det eneste partiet som var motstandere av den katastrofale bombingen av Libya. På samme måte var vi mot Irak-krigen uten dermed å støtte Hussein. Nå vil vi ikke at Trump skal lykkes med å skape en krig i Venezuela, og gjøre landet til et nytt Irak.

Rødt mener ikke kapitalismen er løsningen på verken dagens eller morgendagens problemer. Kapitalismens tvangsmessige vekst, styrt av noen få for å sikre egen rikdom, truer hele jordens tåleevne gjennom klimagassutslipp og utryddelse av plante- og dyrearter. Den økonomiske veksten blir pekt på som en viktig årsak til problemene vi står overfor i Naturpanelet til FNs nye rapport.

Vi er bekymret over de store klasseforskjellene som dagens økonomi opprettholder. Rødt er motstandere av at makt og rikdom samles hos et mindretall av verdens befolkning. Kapitalismen er ingen en suksesshistorie: På tross av kolossale teknologiske fremskritt lever fortsatt nær en milliard mennesker i absolutt fattigdom ifølge FN. Den relative fattigdommen vokser. Over 100.000 barn vokser opp i fattige familier i Norge. Og klodens rike ressurser misbrukes på en måte som ødelegger hav, jord og luft – vår felles fremtid. Greta Thunberg har helt rett: Vi går mot undergangen hvis vi fortsetter som nå.

Bli med oss, Myksvoll! Bli med Greta Thunberg! Alles innsats er nødvendig dersom vi skal kunne løse de enorme utfordringene vi står overfor!

Publisert i Bergens Tidende mandag 20. mai 2019.