Rødt-bloggen

Danskene gjør dette – hva somler Ap og Sp med?

Når selv direktøren for velferdsprofitørenes viktigste lobbyorganisasjon roper varsko om utviklingen av barnehagesektoren, er det grunn til å reagere.

Foto: Ben Wicks/Unsplash.

Nå må det kraftfulle grep til for å sikre en barnehage for barnets beste - ikke privat profitt.

I forrige uke kom det fram at direktør i Private barnehagers landsforbund (PBL), Anne Lindboe, går på dagen.

På veien ut slipper Lindboe den kommersielle katta ut av sekken. Til NRK sier Lindboe: «Etter fire år så kjenner jeg vel på et behov for å jobbe med kanskje litt mindre kommersiell virksomhet og kanskje litt mer ideell type frivillig virksomhet framover».

Hun vil nå «bort fra det kommersielle og jobbe med noe som gagner andre.» Dette er en oppsiktsvekkende innrømmelse.

For PBL er ikke en kommersiell virksomhet, og i følge sine egne vedtekter har de ikke “erverv som formål”.

I Klassekampen (06.01.22) advarer Lindboe mot det hun i fire år har forsvart - de store aktørene blir stadig større og får større kontroll over norske barnehager.

Intervjuene med Lindboe bør leses av alle politikere som i sin grenseløse naivitet har åpnet pengebingen for barnehagebaronene, og som i to tiår har lystret det minste vink fra PBL.

De politikerne er det mange av, også langt inn i de rødgrønne partiene. For barnehagepolitikken sin del bekrefter dette det Rødt har sagt hele veien.

STORTINGSREPRESENTANT: Hege Bae Nyholt er leder i utdannings- og forskningskomiteen. Foto: Ihne Pedersen.

Fritt kjøpe opp

Utviklingen mot stadig større kommersielle kjeder går utover mangfoldet i barnehagesektoren og da særlig de ideelle.

Konsentrasjonen skjer gjennom at de store aktørene kjøper opp både enkeltstående AS-barnehager og ideelle barnehager.

I dag har ikke det offentlige noen virkemidler for å styre eierskapet i den private delen av barnehagesektoren, og kjedene kan fritt kjøpe opp mindre aktører.

Og gigantene blir stadig større.

Mens de fire største kommersielle barnehagekjedene stod for én av fem private barnehageplasser i 2013, eier de til sammen hver tredje barnehageplass i dag.

At dette ikke bidrar til mer mangfold er åpenbart. Nå må politikerne ta grep for å sikre det alle vil, nemlig å støtte opp om et reelt mangfold av barnehager. Og det haster.

En fersk rapport fra Institutt for samfunnsforskning tegner et skremmende bilde.

I rapporten sammenligner forskerne utviklingen av barnehagetilbudet og barnehagepolitikken i alle de fem nordiske landene, men særlig blikk på den såkalte velferdsmiksen mellom offentlige, kommersielle og ideelle aktører.

Demokratisk kontroll

Her får Norge en pallplassering det er liten grunn til å være stolte over - vi er verst i klassen når det gjelder frislipp av kommersielle aktører i barnehagesektoren.

Norge skiller seg også ut med et større innslag av store kommersielle barnehagekjeder.

Forskerne understreker at det kan være vanskelig med politisk og demokratisk kontroll over barnehagetilbudet, dersom private aktører i for stor grad får dominere.

Også Telemarksforskning har konstatert at økt politisk makt til store aktører kan gjøre det enda vanskeligere å innføre styringsvirkemidler i fremtiden.

I desember ble det kjent at Trygge Barnehager, selskapet bak FUS-barnehagene, har solgt 142 barnehagebygg til det svenske eiendomsselskapet SBB for hele 4,6 milliarder kroner.

Milevis fra motivene

I fjor kjøpte SBB 138 barnehagebygg av Læringsverkstedet for totalt 4,25 milliarder kroner.

I stedet for å eie byggene selv, skal nå barnehagene leie dem tilbake fra SBB, som med det har sikra seg langsiktige leiekontrakter der de kan ha sugerørene i felleskassa i mange tiår fremover.

Etter det siste oppkjøpet kommer omtrent 10 prosent av alle barnehagebarn i Norge til å gå i en barnehage eid av SBB, som åpenbart har rent kommersielle motiver for å involvere seg i barnehagedrift, milevis fra motivene til både offentlige og ideelle aktører.

Når barnehage har blitt milliardbusiness, og når hver tiende barnehageplass er eid av en svensk eiendomsmogul – da har vi et stort demokratisk problem. Jeg trodde aldri jeg skulle si det, men Anne Lindboe har helt rett.

Folkevalgte må få større demokratisk kontroll over barnehager som ligger i deres kommune.

Danskene gjennomfører i disse dager en reform som medfører at barnehageeierne ikke lenger kan ta ut overskudd. Danmark går altså lenger enn oss.

Nå må ryddejobben starte også her hjemme, og vi har åpenbart ingen tid å miste. Det er tvingende nødvendig at politikerne kommer på banen og tar kraftfulle grep for å sikre demokratisk styring av barnehagene våre, for å sikre at pengene går til barna og for å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte.

Barnehager er ikke til for å gjøre barnehagebaroner enda rikere.

Nå roper selv Anne Lindboe varsko om utviklingen i sektoren.

Spørsmålet er om Arbeiderpartiet og Senterpartiet kan sitte stille i båten eller om de vil sikre en ny kurs for barna våre.

Publisert på tv2.no fredag 14. januar 2022.