Rødt-bloggen

Barnehage uten profitt

Det er ingenting overraskende ved at interesseorganisasjon for de kommersielle barnehagene forsvarer kommersielle aktørers økonomiske interesser.

VARA TIL STORTINGET: Seher Aydar. Foto: Ihne Pedersen.

Anne Lindboe fra Private barnehagers landsforbund (PBL) skriver i DN 24. februar at «drift av private barnehager ikke er så lukrativt som enkelte ynder å hevde». Men hun vet at hvis sektoren ikke var lønnsom, ville ikke barnehagebaroner vært på listen over Norges rikeste.

Velferdstjenesteutvalget skriver i sin rapport at en årsak til at kommersielle konsern har vokst i barnehagesektoren er «at barnehagedrift vurderes som lønnsom».

PBL syns nok det er litt vanskelig å forsvare at innbyggernes skattepenger, bevilget til velferd, bygger milliardformuer for barnehagebaronene. Så i stedet for å diskutere dette, tyr de til avsporinger. Den mest brukte avsporingen heter «kvinnelige gründere», og nå forsøker de å misbruke barnehagers betydning for kvinner. Det er synd når barnehagers positive innvirkning på samfunnet brukes som argument i forsvar av noe som påvirker velferden negativt, nemlig kommersialisering. Kvinnebevegelsen kjempet for barnehageplasser fordi gode velferdsordninger skaper mer frihet. Denne frihetskampen bør ikke misbrukes i forsøket på å forsvare velferdsprofitørenes økonomiske interesser.

Et stort flertall av ansatte i barnehagene er kvinner. Profittmotiv skaper press på lønns- og arbeidsvilkår fra kommersielle selskaper som skal hente ut mest mulig profitt fra barnehagene. Når velferdsprofitører tar penger ut av barnehagene, tar de også fra de ansatte og barna. Det vil Rødt få en slutt på.

Publisert i Dagens Næringsliv tirsdag 2. mars 2021.