Rødt-bloggen

Bare å grue seg til ferien?

Regjeringen straffer de arbeidsledige. Neste sommer må mange vente seg et kraftig kutt i inntekten.

Foto: Stig Morten Waage/CC.

I mars trodde mange at vi sammen skulle delta i dugnad for å komme oss gjennom korona-krisa. De arbeidsledige fikk økte dagpenger og bedriftene fikk hjelp til å komme over kneika.

Erna ble populær ved å føre sosialdemokratisk politikk. Men politikken kom etter kraftig press fra opposisjonen og regjeringa har hele tida slept beina etter seg for å få på plass ordningene opposisjonen kjempa igjennom.

Denne høsten er høyresida tilbake i kjent stil: De vil motivere arbeidsledige på hotellene, i industrien og i reiselivsnæringa til å skaffe seg jobb ved å kutte i ytelsene. Hvor ble det av dugnadsånden?

Dette er klassisk høyrepolitikk, men det er rimelig drøyt å føre den politikken nå. Regjeringa strammer til arbeidslinja samtidig som den innfører korona-tiltak som stenger ned bedrifter – det finnes knapt jobber å få.

Kuttene for dem som er hardest rammet av krisa kommer nå på rekke og rad. Det er så mange kutt at de fleste har mista oversikten:

Allerede 1. november kastes 8000 arbeidsfolk ut av dagpengeordningen, fordi regjeringa ikke forlenger perioden du har rett på dagpenger. Regjeringa fratar langtidsledige dagpengene, selv om de selv erkjenner at denne gruppa vil få det ekstra vanskelig å komme tilbake i jobb nå, fordi konkurransen om jobbene er større. Innen juli vil 25 000 arbeidsledige miste dagpengene sine.

Fra 1. januar kuttes dagpengene fra 80 til 62 prosent av de første 300.000 du tjener. Da raser mange ned inntil en fjerdedel i inntekt. I tillegg heves kravet til hvor mye du må ha tjent for å få dagpenger. Mange deltidsansatte som mister jobben vil ikke engang kvalifisere til dagpenger etter 1. januar.

RØDT-LEDER: Bjørnar Moxnes. Foto: Ihne Pedersen.

Den økonomiske straffen for de arbeidsledige vil slå ekstra hardt ut neste sommer. 350.000 nordmenn som har vært arbeidsledig i kortere eller lengre perioder i år vil få et kraftig bortfall av inntekt.

Noe av det første Solberg-regjeringa gjorde var å avskaffe opptjening av feriepenger for dem som går på dagpenger. I en situasjon med massearbeidsløshet vil dette ramme rekordmange. Det betyr at alle som har gått på dagpenger i 2020 vil gå glipp av inntil en månedsinntekt i juni neste år. Hva har regjeringa tenkt at de skal leve av?

Det styggeste som skjer burde KrF kunne svare for: Hva skal barnefamiliene gjøre? Barnehager og skolefritidsordninger er stengt i juli. Da må småbarnsforeldre ta ferie, men de må ha noe å leve av. Det er ikke en menneskerett å dra til Syden. Men vi er vel enige om at det bør være en rettighet at barn og foreldre har noen uker sammenhengende fri.

Det styggeste som skjer burde KrF kunne svare for

Mener KrF at kuttet i feriepengene skal motivere småbarnsforeldre til å jobbe hele sommeren 2021, mens barna har fri? Det er elendig familiepolitikk.

Rødt har foreslått å gjeninnføre feriepengetillegget for mottakere av dagpenger. Forslaget skal behandles i Stortinget 3. november. Så langt har regjeringspartiene gått mot forslaget. Det er et slag i ansiktet til de arbeidsledige, men det er ikke for seint å snu.

Det haster å gjeninnføre feriepengene, av en helt enkelt grunn: De som har vært arbeidsledige må betale for huslån, strøm og mat neste sommer. For folk flest er det en selvfølge at feriepengene er inntekta de skal klare seg med i juni. For de arbeidsledige blir det annerledes: Uten feriepengene har man ikke noe utbetalt i juni. Hva skal vi svare folk som får lite eller ingen ting inn på konto?

Mener de borgerlige politikerne at man skal selge noen av aksjene sine? Bruke kredittkort? Selge alt man eier for å kvalifisere til sosialstønad? Dette er uverdig. Og dette har ingen ting med dugnad å gjøre.

Da flere hundre tusen nordmenn var arbeidsledige i sommer var det mange som brukte nettopp feriepengene for å få pengene til å strekke til. Neste år har de lite eller ingen feriepenger å spe på med.

Nye tall viser at 360.000 husstander ikke har sparepenger å bruke hvis det skulle dukke opp en uventet utgift. Mange arbeidsfolk er nå i en svært sårbar økonomisk situasjon.

Regjeringa har blitt kraftig kritisert for kuttet i feriepengene. LO har reist kravet som ett av sine to viktigste. Da er det helt utrolig å lese regjeringas svar på kritikken.

Regjeringa påstår at de arbeidsledige er sikret ferie. Det de sikter til er at de som har gått arbeidsledig i minst 52 uker neste sommer skal kunne ta ferie, uten å bli trukket i dagpenger. Men dette gjelder bare et lite mindretall av dem som har vært arbeidsledige. I 2020 har 400.000 vært uten jobb i kortere eller lengre tid.

Regjeringa anslår at 50.000 av disse vil være ledige sammenhengende i 52 uker og «nyte godt» av ferie mens de mottar dagpenger. De resterende 350.000 som har vært ledige inntil 52 uker vil få inntil en månedslønn mindre å leve av i 2021.

At regjeringa nekter arbeidsfolk feriepenger samtidig som de kutter formuesskatten med over 1 milliard for dem på toppen, er enda et bevis på at dette er en regjering som tar vare på de rike og gir blaffen i hvordan folk flest har det.

Nå må regjeringa ta hensyn til de mange hundre tusen familiene som rammes av et kraftig kutt i inntekt neste sommer, de må lytte til fagbevegelsen og snu i tide.

Publisert i Klassekampen mandag 2. november.