Rødt-bloggen

Alvorlig systemsvikt i helsetilbudet for transpersoner

Tross politiske lovnader om bedring er helsetilbudet til transpersoner i Norge i beste fall svært mangelfullt, i verste fall skadelig. En nyhetssak denne uka har avdekket alvorlig systemsvikt overfor mennesker med kjønnsinkongruens.

MISTET LEGELISENSEN: Esben Esther Pirelli Benestad. Foto: Mona Hauglid / CC BY-NC-ND 2.0.

Denne uka ble det kjent at Prof. emerit Espen Esther Pirelli Benestad har mistet sin legelisens etter at Helsetilsynet åpnet en tilsynssak mot hen. Denne teksten vil ikke gå inn i tilsynssaken, den vil bli påklaget av Benestad selv og vi avventer resultatet. Det denne saken har vist er hvor svakt helsetilbudet til transpersoner i Norge er når tilbudet til en stor del av pasientgruppa står og faller på én behandler.

Dr. Benestad spiller en enormt stor rolle i mange menneskers liv. Derfor er det mange som nå reagerer med frykt på at hen har mistet autorisasjonen. De vet at det er langt fra sikkert at de vil kunne få nødvendig helsehjelp andre steder. Vi hører historier om folk som nå tømmer reseptene sine, som ringer til FRIs frivillige fylkesledere for å få råd og krisehjelp i det som oppleves som en desperat situasjon. De sterke reaksjonene og frykten denne avgjørelsen har skapt viser at det er noe alvorlig galt med helsetilbudet til personer med kjønnsinkongruens i Norge. Nå blir systemsvikten svært tydelig.

PARTISEKRETÆR I RØDT: Benedikte Pryneid Hansen. Foto: Ihne Pedersen.

Litt bakgrunn om helsetilbudet for transpersoner i Norge i dag: det er Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK) ved Rikshospitalet som har monopol på behandling av transpersoner. Dette er et behandlingstilbud som uttalt nekter å følge de nasjonale faglige retningslinjene for behandling av kjønnsinkongruens. De følger heller ikke den oppdaterte diagnosemanualen ICD-11, hvor kjønnsinkongruens ligger under kapittel om seksuell helse, og ikke lenger er plassert under psykisk sykdom. Rikshospitalet har fått kritikk for å avvise for mange pasienter, og de behandler heller ikke ikke-binære selv om dette strider med oppdaterte faglige råd.

NBTK har mottatt hele 90 pasientklager de siste to årene. Når Helsetilsynet blir bedt om forklaring på hvorfor de ikke oppretter tilsynssak mot NBTK på bakgrunn av så mange klager er svaret at de ser på det som en politisk kampanje. Med det strippes en hel pasientgruppe effektivt for rettigheter.

Det er grunn til å diskutere omstendighetene rundt at det åpnes tilsynssak mot Dr. Benestad mens NBTKs mange pasientklager ikke tas på alvor. Det er også kjent at NBTK aktivt og systematisk har varslet statsforvalter om private helsetilbydere som hjelper transpersoner og som følger de oppdaterte faglige retningslinjene.

Reelt sett hadde transpersoner som avvises av Rikshospitalet kun to steder å gå til: til Dr. Benestad, eller til Helsestasjonen for kjønn og seksualitet, men de behandler bare ungdom under 30 år bosatt i Oslo. Derfor er kjempemange redde og urolige nå. Det må vi ta på alvor.

Dette er milevis unna et verdig helsetilbud for transpersoner, som regjeringa har lovet i Hurdalsplattformen. Statsråd Ingvild Kjerkol og departementet ser mellom fingrene på at vi har et spesialisthelsetjenestetilbud som ikke følger nasjonale faglige retningslinjer. Det er en skandale.

Når så mange menneskers mulighet for et verdig helsetilbud står og faller på én behandler viser dette at Norge systematisk svikter en sårbar minoritetsgruppe. Rødt krever et verdig og desentralisert, og faglig oppdatert, helsetilbud til transpersoner. Regjeringa må levere på det de lover i Hurdalsplattformen.

Vi er mange som nå er bekymra for de som blir stående uten et helsetilbud fordi én behandler er borte. Vi lover å gjøre det vi kan for å sikre at et faglig forsvarlig tilbud kommer på plass – jo før, dess bedre.